Wykłady Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej prowadzone przez Polską Akademię Umiejętności cieszą się w Gliwicach niesłabnącą popularnością zarówno wśród młodzieży szkół średnich, młodzieży akademickiej, jak i dorosłych odbiorców. Ich współorganizatorem jest Muzeum w Gliwicach. Przybliżając najnowsze osiągnięcia nauki, a także problemy kultury, stanowią okazję do spotkania z najwybitniejszymi polskimi uczonymi. Podczas najbliższego spotkania Paulina Karczmarek z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie zabierze słuchaczy w podróż do gwiazd. Na wykład Kosmiczne odległości: od pobliskich galaktyk po krańce Wszechświata zapraszamy do Willi Caro w środę 24 października 2018 o godz. 16.00.

 

Paulina Karczmarek urodziła się w 1987 roku w Chełmnie, w województwie kujawsko- pomorskim. Studia astronomiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu ukończyła zdobyciem tytułu magistra astronomii w 2012 roku. W tym czasie dołączyła do Projektu Araukaria, który zajmuje się wyznaczaniem odległości do pobliskich galaktyk oraz rozpoczęła studia doktorskie na Uniwersytecie Warszawskim, zgłębiając temat kalibracji kosmicznej skali odległości. W ramach międzynarodowego badawczego Projektu Araukaria odbyła liczne podróże do Chile i RPA w celu wykonania obserwacji astronomicznych na największych i najbardziej zaawansowanych technologicznie teleskopach na świecie – poświęciła temu około 100 nocy obserwacyjnych. Jest autorką lub współautorką 30 artykułów naukowych w renomowanych anglojęzycznych czasopismach astronomicznych. Jej głównym zainteresowaniem są gwiazdy pulsujące, szczególnie takie, które dodatkowo znajdują się w układach podwójnych. W ramach pracy doktorskiej bada, jaki wpływ na gwiazdy pulsujące mogą mieć ich towarzysze w układach podwójnych. Poza pracą naukową publikuje artykuły popularnonaukowe na łamach strony internetowej astrovision.pl.