Wykłady Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej prowadzone przez Polską Akademię Umiejętności cieszą się w Gliwicach niesłabnącą popularnością zarówno wśród młodzieży szkół średnich, młodzieży akademickiej, jak i dorosłych odbiorców. Ich współorganizatorem jest Muzeum w Gliwicach. Przybliżając najnowsze osiągnięcia nauki, a także problemy kultury, stanowią okazję do spotkania z najwybitniejszymi polskimi uczonymi. Na najbliższy wykład Chemiczne relikty życia zachowane w skałach osadowych zapraszamy w czwartek 26 kwietnia 2018 o godz. 16.00. Wygłosi go profesor Franciszek Czechowski z Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu.