Wykłady Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej prowadzone przez Polską Akademię Umiejętności cieszą się w Gliwicach niesłabnącą popularnością zarówno wśród młodzieży szkół średnich, młodzieży akademickiej, jak i dorosłych odbiorców. Ich współorganizatorem jest Muzeum w Gliwicach. Przybliżając najnowsze osiągnięcia nauki, a także problemy kultury, stanowią okazję do spotkania z najwybitniejszymi polskimi uczonymi. We czwartek, 28 września, zapraszamy do Willi Caro na wykład pt. „Komunikacja międzyludzka jako element kultury”, który wygłosi prof. Jadwiga Puzynina, wybitna językoznawczyni, badaczka literatury, profesor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. Jadwiga Puzynina urodziła się na Wołyniu, studiowała polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, z którym związała także swoje życie zawodowe. W 1956 roku rozpoczęła  swoją karierę naukową, skomplikowaną wskutek związków z ruchem opozycyjnym. W 1981 roku została pierwszym dziekanem wybranym  przez członków Rady Wydziału Polonistyki. Współpracowała z Komitetem Obrony Robotników, zaś po wprowadzeniu stanu wojennego pomagała represjonowanym studentom. 13 maja 1982 za swoją działalność została na kilka dni internowana.

Profesor Puzynina jest wybitnym językoznawcą języka polskiego. Jej dorobek naukowy obejmuje 8 wydawnictw książkowych, 265 artykułów autorskich i wiele  publikacji współautorskich. Spędziła dwa lata na profesurach gościnnych w Holandii i Niemczech, oraz wygłaszała wykłady w uniwersytetach Europy Zachodniej. Jest członkiem PAU, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Komitetu Języka Polskiego PAN.

Jest autorką i współautorką podręczników do nauki języka polskiego w szkołach średnich, w tym wielokrotnie wznawianego Język i my: podręcznik do języka polskiego dla klasy I szkół średnich, napisanego wspólnie ze Stanisławem Dubiszem i Marią Nagajową.

– Przeżywamy w Polsce  kryzys w obszarze społecznej komunikacji, gdzie  kultura słowa

ma zasadnicze znaczenie – mówi prof. Jadwiga Puzynina.

Tematem wykładu będzie komunikacja międzyludzka  jako element kultury.