Varia – Archeologia

Głowica buławy odkryta w Chudowie

W 2009 roku na polu ornym w miejscowości Chudów (pow. gliwicki) odkryto przypadkowo niezwykle interesujący zabytek, który stanowił najprawdopodobniej element jednego z typów broni obuchowej, a mianowicie buławy, kiścienia, względnie cepa bojowego. Zabytek wykonany z ołowiu, w rzucie górnym i bocznym ma formę zbliżoną do sześcianu (fot. 1). Cała bryła ma natomiast kształt nierównomiernego czternastościanu […]

czytaj dalej

Znaleziska archeologiczne na ul. Dworcowej

Prace przygotowawcze do budowy DTŚ w Gliwicach,  przynoszą nowe zaskakujące odkrycia archeologiczne.  Pierwszego z nich dokonali pracownicy budowlani podczas wyburzania fundamentów  XX-wiecznej kamienicy przy ul. Dworcowej.  Przypadkowo odsłonili 4 pochówki szkieletowe.  Niestety 3 z nich zostały  zniszczone w trackie robót ziemnych, co w znacznym stopniu utrudnia  ich dalszą interpretację. Jednak wezwanym na miejsce archeologom  z […]

czytaj dalej