„Najważniejsze jednak jest to, żeby nikt nie pozostawał nigdy bez kierownictwa, mężczyzna czy kobieta, żeby się nie przyzwyczaił ani w poważnych sprawach, ani w zabawach działać po swojemu i na własną rękę. Wszyscy, jednym słowem, muszą przyzwyczaić się i wdrożyć do tego, żeby nie myśleć nawet o tym, że można coś robić osobno i w oddzieleniu od innych i żeby nie umieć w ogóle tak postępować…” – tak Platon opisywał w Państwie idealny ustrój. Choć to wiek XX nazywamy wiekiem totalitaryzmu i mas, jego korzenie sięgają o wiele głębiej. Podczas wykładu przywołamy nie tylko najważniejszych myślicieli, którzy podejmowali problem totalitaryzmu – Karla Poppera, Hannę Arendt, Ericha Fromma, Emmanuela Mouniera czy Ortegę y Gasseta, ale zastanowimy się, czy dziś widmo totalitaryzmu oddaliło się, czy może wciąż nam zagraża.