Historia miast Górnego Śląska jest historią przenikania się kultur i religii. Tutaj mieszkali Niemcy, Ślązacy, Czesi, Żydzi, Polacy. Ich koegzystencja była wartością dla regionu. Różniące się od siebie społeczności wspólnie budowały miasta często w oparciu o własne tradycje i preferencje kulturowe. To historyczne pogranicze było przyjaznym miejscem dla Żydów. Oni, stanowiąc mniejszość etniczną i religijną górnośląskich ośrodków, budowali własne świątynie, szkoły, budynki użyteczności publicznej, zakładali cmentarze, współtworzyli miejską tkankę jako handlarze, rzemieślnicy, przemysłowcy czy elita intelektualna. Posłuchajmy o historii gmin żydowskich w dużych miastach naszego regionu.

Pszczyna, niewielkie i swego czasu znaczące górnośląskie miasto, a w nim niewielka acz bardzo prężna i dynamiczna gmina żydowska. Jak wyglądało życie codzienne jej członków? Jakie spotykały ich losy? Co zostawili po sobie dla następnych pokoleń? Aby się tego dowiedzieć, wspólnie przeniesiemy się w przeszłość, tą dalszą i bliższą, aby poznać ciekawy świat społeczności, po której obecnie pozostało tylko kilka osób, materialne dziedzictwo, ale przede wszystkim cenne świadectwo życia.

Spotkanie poprowadzi Sławomir Pastuszka.