W sobotę 23 czerwca o godz. 15.00 zapraszamy do Domu Pamięci Żydów Górnośląskich na wystąpienie dr. hab. prof. UP Huberta Chudzio, dyrektora Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W Gliwicach, dzięki współpracy CDZWiP oraz Muzeum w Gliwicach, zrealizowany został projekt naukowy Pamięć o Kresach wśród mieszkańców Gliwic. W dniach: 19–23 lutego przeprowadzono i w sposób profesjonalny zarejestrowano 15 niezwykle interesujących wywiadów ze świadkami historii. To kilkadziesiąt godzin nagrań bezcennych wspomnień Kresowian, którzy po II wojnie światowej zamieszkali na Górnym Śląsku. Wywiady, a także zebrane podczas prac misji naukowej dokumenty i fotografie zostały złożone do archiwów: CDZWiP oraz Muzeum w Gliwicach. Wystąpienie prof. Chudzio stanowić będzie podsumowanie przeprowadzonych dotychczas działań dokumentacyjnych oraz prezentację ich efektów. Uzupełnieniem prelekcji będzie prezentacja multimedialna, a także projekcja fragmentów filmowych wywiadów z gliwickimi Kresowianami. Kontynuacja projektu planowana jest na koniec czerwca bieżącego roku. 

Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie to jedyna tego typu uniwersytecka jednostka w Polsce, zajmująca się profesjonalnym dokumentowaniem przymusowych migracji obywateli polskich na przestrzeni wieków. W skład instytucji wchodzą: Jednostka badawcza, Muzeum oraz Biblioteka i Archiwum. Zakres działalności CDZWiP obejmuje m. in. wydawanie publikacji źródłowych, produkcję filmów dokumentalnych, tworzenie wystaw, działalność edukacyjną, a przede wszystkim rejestrowanie notacji świadków historii – w Polsce i zagranicą (m. in. w Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie, USA, Izraelu, RPA, Ugandzie, Zambii).