Cmentarz Janowski jest drugą, obok Cmentarza Łyczakowskiego, wielką nekropolią Lwowa, na której spoczęło około 200 000 Polaków. Przez długie lata pozostawał niejako w zapomnieniu. Dopiero w 2017 r. została wydana pierwsza obszerna, dwutomowa monografia: Cmentarz Janowski we Lwowie. Polskie dziedzictwo narodowe, pióra Barbary Patlewicz i Ryszarda Tomczyka. Książka ta przywraca do polskiej świadomości narodowej to ważne dla Lwowa i polskiej historii miejsce. Pozycja ta uznana została za „Książkę Historyczną Roku 2017” w  kategorii „Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku”. Na wykład dr Barbary Patlewicz i dr. hab. Ryszarda Tomczyka zapraszamy do Domu Pamięci Żydów Górnośląskich w sobotę 26 maja o godz. 15.00.

W trakcie spotkania autorzy publikacji przedstawią historię cmentarza i główne wątki poruszone w ich książce. Przywrócono w niej pamięć o pochowanych tam powstańcach styczniowych, obrońcach Lwowa z 1918 r., wojny z 1920 i 1939 r., pisarzach, duchownych, nauczycielach, prawnikach, kupcach, kolejarzach i wielu innych. Przybliżono również dawno zapomnianych „zwykłych ludzi”, którzy wykonywali codzienną  pracę, bez której miasto nie mogłoby funkcjonować. Autorzy przedstawią ponadto, w jaki sposób zdobywali informacje i materiały oraz jakie napotkali trudności podczas kilku lat pracy nad książką.

 

Podczas spotkania będzie można nabyć książkę w cenie 120 zł za oba tomy.