Zadwórze, ta niewielka miejscowość oddalona ok. 30 km od Lwowa, stała się w sierpniu 1920 r. miejscem jednego z najbardziej dramatycznych epizodów walk w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Prof. Stanisław Sławomir Nicieja opowie o jej przebiegu, historii legendarnych bohaterów, którzy własnymi ciałami osłonili Lwów przed bolszewicką inwazją oraz o znaczeniu bitwy.

Spotkanie połączone będzie z promocją 10. tomu Kresowej Atlantydy, w którym, obok Zadwórza, przedstawiony został Złoczów z jego bogatą historią, m.in. Orląt Złoczowskich, oraz galeria znakomitych postaci wywodzących się z tych ziem. W trakcie spotkania wyświetlony zostanie archiwalny film Zadwórze – polskie Termopile, którego współautorem był Jerzy Janicki.