Muzeum w Gliwicach chce zaprosić wszystkich zainteresowanych historią, jak i tych, którym nauka o przeszłości kojarzyła się do tej pory z nudnym przekazem podręcznikowych formułek, na spotkania z badaczami i popularyzatorami historii. Będą one miały formułę dyskusji, z udziałem fachowców w swojej dziedzinie, okraszonej materiałami archiwalnymi, filmami, dźwiękiem i obrazem, będącym tłem do prezentacji najnowszych trendów polskiej historiografii. Tego rodzaju formuła spotkań powinna spotkać się z zainteresowaniem zarówno ze strony osób zajmujących się historią zawodowo, nauczycieli i ich wychowanków, jak i wszystkich zainteresowanych przeszłością, a zwłaszcza jej interpretacjami.

Prezentowane tematy nie będą koncentrować się wyłącznie na tematyce lokalnej (gliwickiej) i regionalnej (górnośląskiej). Nie sposób bowiem mówić o historii jedynie na poziomie badań zawężonych do wąskiego obszaru i wybranej tematyki. Wydarzenia lokalne mają swoje odzwierciedlenie w historii powszechnej i odwrotnie. Stąd ideą autorów projektu jest propozycja swoistego ?płodozmianu?, tak by obok tematów czysto gliwickich nie zabrakło ujęć szerszych, ponadlokalnych. Biorąc pod uwagę, że najwięcej kontrowersji i polemik wywołują dzieje najnowsze, początkowo spotkania będą oscylować wokół wydarzeń i problemów związanych z XX wiekiem. Zwłaszcza, że bolesne doświadczenia dwóch systemów totalitarnych – komunizmu i nazizmu – wciąż są obecne w naszej, codziennej rzeczywistości. W miarę zainteresowania i akceptacji przez uczestników i słuchaczy tego rodzaju formuły spotkań, będziemy się ?cofać? bardziej w przeszłość, chcąc ukazać dzieje w szerszej perspektywie.

Program Spotkań