O sofistyce Arystoteles pisał, że jest „mądrością pozorną, a nie rzeczywistą, a sofista to człowiek, który z pozornej, a nie rzeczywistej wiedzy, ciągnie zyski.” I tak do dziś określenie „sofista” ma wydźwięk pejoratywny – oznacza osobę, która posługując się podstępnymi rozumowaniami z jednej strony usiłuje osłabić i ukryć prawdę, a z drugiej próbuje wzmocnić fałsz przybierając go w pozory prawdy. Czy jednak faktycznie sofiści – Protagoras z Abdery, Hippiasz czy Gorgiasz z Leontinoj byli intelektualnymi kuglarzami czy może sami padli ofiarą czarnego PR? O wciąż niedocenionych ojcach humanistycznej rewolucji w starożytnej Grecji, wraz z którymi powstała zachodnia idea wychowania opowiemy podczas wykładu.