Zapraszamy dzieci i rodziców na spotkanie z Górnym Śląskiem – jego tradycjami, zwyczajami, obyczajowością… Co miesiąc, w sobotę, w Zamku Piastowskim zapoznawać będziemy najmłodszych z bogactwem kulturowego dziedzictwa naszego regionu. Pierwsze zajęcia już 30 września.  W ich trakcie dowiemy się, jak wyglądała tradycyjna, śląska rodzina – poznamy podział obowiązków, sposób spędzania wolnego czasu, wychowywania dzieci… Nie może Was zabraknąć!

Do śląskiej obyczajowości należy silne poszanowanie określonych wartości: pracy, rodziny oraz religii. Cechą charakterystyczną śląskich rodzin było wyraźne oddzielenie ról męskich i kobiecych. W tradycyjnej dawnej śląskiej rodzinie to ojciec był jej żywicielem, a żona zajmowała się pracami domowymi oraz wychowywaniem dzieci. To kobieta była w głównej mierze odpowiedzialna za należyte wychowanie dzieci, ich socjalizację i przygotowanie do ról, jakie miały pełnić w społeczeństwie. Rodziny śląskie cechował konserwatyzm i poszanowanie tradycji przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Była to rodzina wielopokoleniowa oraz wielodzietna, którą łączyły silne więzy. Liczba dzieci nikogo nie dziwiła, na Śląsku funkcjonowało powiedzenie: „Dziecek sie mo niy tela wiela sie chce, ale dziecek sie chce tela – wiela sie mo!” Z tego też powodu dawne śląskie rodziny były bardzo liczne, a każde dziecko było przyjmowane w rodzinie jak dar od Boga.
Dzieci uczono religijności, pracowitości, oszczędności, posłuszeństwa i szacunku wobec starszych. Były otaczane miłością, zwłaszcza matczyną, lecz zarazem wychowywano je dość surowo: „Słowo matki było święte, a ojciec sie już odzywać nie musioł”.

***

Zajęcia przygotowane zostały i prowadzone będą przez Sonię Ogazę – Pietrończuk  – historyka i  edukatorkę Muzeum w Gliwicach. Atmosferę  dawnego Górnego Śląska przybliży dzieciom wystawa etnograficzna, w obrębie której odtworzone zostało wnętrze śląskiego domu. Podczas spotkań na pewno nie raz ją odwiedzą. W trakcie zajęć nie zabraknie również części warsztatowej.

 

Śląsk na co dzień, Śląsk od święta

Harmonogram zajęć

Sobota, 30 września 2017, Zamek Piastowski, godz. 12.00 i 14.00
Ślonsko familijo

Sobota, 28 października 2017, Zamek Piastowski, godz. 12.00 i 14.00
Górnośląski świat dzieci

Sobota, 25 listopada 2017, godz. 12.00 i 14.00
Niech żyje nam górniczy stan!

Sobota, 16 grudnia 2017, Zamek Piastowski, godz. 12.00 i 14.00
Boże Narodzenie na Górnym Śląsku

Sobota, 13 stycznia 2018, Zamek Piastowski, godz. 12.00 i 14.00
Byfyj i spółka, czyli tradycyjne wyposażenie śląskiego domu

Sobota, 24 lutego 2018, Zamek Piastowski, godz. 12.00 i 14.00
Babsko robota – czyli czym zajmowały się na Śląsku kobiety

Sobota, 24 marca 2018, Zamek Piastowski, godz. 12.00 i 14.00
Zwyczaje wiosenne na Górnym Śląsku

Sobota, 28 kwietnia 2018, Zamek Piastowski, godz. 12.00 i 14.00
Zolyty i zaślubiny

Sobota, 26 maja 2018, Zamek Piastowski, godz. 12.00 i 14.00
Ślonzoczki piyknie obleczone