Wiele miejsca w publikacji pozostawiono, co oczywiste, Tadeuszowi Różewiczowi, mieszkającemu w Gliwicach prawie 20 lat (1949-1968). I choć Gliwice były jedynie przystankiem w życiu poety, który dopiero we Wrocławiu odnalazł „swój Paryż”, to właśnie tu, powstały utwory, ustalające wysoką pozycję Różewicza – poety, a także uznanego dramatopisarza i prozaika. W zawartych w roczniku tekstach poświęconych Różewiczowi znaleźć można ślady gliwickiego życia poety nie tylko we wspomnieniach i biografiach, ale także te wyłaniające się z utworów. Pojawia się także ważny, gliwicki epizod z udziałem poety, a mianowicie jego związek ze studenckim teatrem „Step”. Co znamienne, niektórzy z bohaterów tamtych zdarzeń znaleźli się na łamach niniejszego tomu rocznika: Wojciech Pszoniak debiutujący w „Małej stabilizacji”, wystawionej przez „Step”, a także Peter Lachmann późniejszy tłumacz poezji T. Różewicza na język niemiecki.

W publikacji wiele miejsca poświęcono także twórcom urodzonym w Gleiwitz: Horstowi Bienkowi, współczesnemu pisarzowi niemieckiemu Wolfgangowi Bittnerowi, a także Peterowi Lachmanowi. Rocznik zawiera ponadto, między innymi prezentację środowiska i twórczości współczesnych gliwickich poetów oraz sylwetek pisarzy i autorów znaczących prac historycznych, takich jak Benno Nitsche, tworzących w XIX i 1. połowie XX wieku.

W tomie ukazały się artykuły:

Artykuły i rozprawy

 • Barbara Skubella-Klimczyk, Obraz Gliwic w literaturze.
 • Przemysław Nadolski, Związki Josefa von Eichendorffa z Toszkiem i ziemią gliwicką.
 • Eugeniusz Klin, Rola gliwickiego gimnazjum dla literackiej edukacji Norberta Bonczyka.
 • Jacek Schmidt, Niemieccy pisarze związani z Gliwicami w XIX i w pierwszej połowie XX wieku (wybrane biografie).
 • Katarzyna Tułać, Literacki obraz krajobrazu lat dzieciństwa Horsta Bienka. Wspomnienie o Gliwicach.
 • Marcin Wiatr, Rzecz o ludzkiej granicy. Horsta Bienka penetracje po zakamarkach duszy.
 • Rajmund Müller, Górnośląski Heimat i język polski w utworze Horsta Bienka „Pierwsza polka”.
 • Dominika Mackiewicz-Tlałka, Wolfgang Bittner – zarys życia i twórczości.
 • Estera Jasita, „Wszystko rozpoznałem… po 45 latach” – Wolfgang Bittner powraca do swoich gliwickich korzeni.
 • Rajmund Müller, Literackie granice Wolfganga Bittnera.
 • Dawid Smolorz, Historyczne fakty i fikcje jako tło powieści Janoscha „Holonek czyli dobry Pan Bóg z gliny”.
 • Ewa Wąchocka, W laboratorium form. Gliwicka dramaturgia Różewicza.
 • Stefan Listosz, Gliwickie lata Różewicza. /POBIERZ/
 • Paweł Ciepliński, „Sam w pustym mieście” – Tadeusza Różewicza przezwyciężanie śmierci Matki i Poezji.
 • Małgorzata Lichecka, Współczesne środowisko literackie w Gliwicach, czyli zapis spraw prywatnych.
 • Anna Strzeszewska, Tadeusz Różewicz – honorowy obywatel Gliwic.
 • Zostaje Poezja. Laudacja wygłoszona przez radnego Aleksandra Chłopka na sesji Rady Miejskiej w Gliwicach 5.10.1995, z okazji nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Gliwice Tadeuszowi Różewiczowi.
 • Marian Grześczak, Dramat pamięci unaocznionej. Rzecz o sztuce Piotra Lachmanna.
 • Alicja Badetko, Ważniejsze zjawiska kabaretowe w Gliwicach w latach 1958-1983.
 • Jacek Mikołajczyk, Poznańsko-gliwickie potyczki z musicalem. „My Fair Lady” Fredericka Loewego, “Człowiek z La Manchy” Mitcha Leigha – pierwsze amerykańskie musicale na scenach polskich teatrów operetkowych.
 • Weronika Jaglarz, Z dziejów gliwickich kin (1907-1945).
 • Urszula Biel, Filmowy wizerunek Gliwic.

Wywiady z pisarzami

 • Praca twórcza nie jest dostatecznie honorowana. Rozmowa z pisarzem Wolfgangiem Bittnerem.
 • „Ciągły moment wyczekiwania”. Rozmowa z Julianem Kornhauserem.

Wybór dzieł

 • Julian Kornhauser, Niepewność (fragment powieści).
 • Piotr Lachmann, Hamlet gliwicki, próba albo dotyk przez szybę (fragment).
 • Wolfgang Bittner, Przesłanie Śląskie. Wspomnienie.
 • Współczesne środowisko literackie w Gliwicach, czyli zapis spraw prywatnych (wybór utworów).

Recenzje wydawnicze

 • Wybrane opisy wydawnicze i recenzje prasowe na temat twórczości Wolfganga Bittnera opublikowane w Niemczech.
Rocznik_21