W tomie ukazały się następujące artykuły:

Artykuły i rozprawy – Historia

Ks. Piotr Górecki, Cysterska parafia św. Marcina w stanicy w latach 1258-1810
Małgorzata Jarecka, Wiola księżna opolska – nietypowa kobieta średniowiecza
Jadwiga Jawor-Baranowska, Właściciele pałacu i dóbr rudzinieckich w latach 1556-1945
Arkadiusz Kuzio-Podrucki, Rodowód śląskich Ballestremów
Piotr Siemko, Wapienniki – zapomniany przemysł na ziemi gliwickiej
Anna Kulczyk, Dawni dziejopisarze górnośląscy. Wybrane postacie
Joanna Oczko, Zgromadzenia zakonne w Sośnicowicach
Wiesław Jan Bąba, Akademicki Związek Morski w Gliwicach 1946-1949
Anna Kamińska, Marcin Kordecki, Dzieje Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej w latach 1945-2000
(Cz. 1)

Alicja Badetko, S(łużę) B(bezbłędnie) w sprawie
Mirosław Sikora, Jan Tadeusz Żeliński w oczach Służby Bezpieczeństwa. Inwigilacja działacza „Solidarności”
Donata Podkowa, 100-lecie szkoły w Toszku

Artykuły i rozprawy – Sztuka i architektura

Piotr Boroń, Brama Biała (Bytomska) w Gliwicach – nowe źródła ikonograficzne

Materiały

Radosław Zdaniewicz, Nowożytny depozyt przedmiotów metalowych z okolic Gliwic-Czechowic
Adam Kubacz, Urbacz wsi Łaskarzówka z 1710 roku
Stanisław Duźniak, Gliwickie dzieci – ofiary holocaustu
Renate Kronauer, Śladami korzeni naszej rodziny w Gliwicach

Nekrologi

Aleksandra Dudek, Jadwiga Omiljanowska – wspomnienie

RMGl, t. 24