W tomie ukazały się artykuły:

Artykuły i rozprawy – Historia

 • Jadwiga Jawor- Baranowska, Kościół Parafialny pw. św. Michała Archanioła
 • Michalina Dymek, Funkcjonowanie rodziny gliwickiej na podstawie ksiąg parafii  pw. Wszystkich Świętych w Gliwicach w latach 1656-1790
 • Arkadiusz Kuzio-Podrucki, Rodowód Wrochemów
 • Joanna Oczko, Żydzi  w Sośnicowicach
 • Małgorzata Kaganiec, Lokale gliwickie do 1945 roku /POBIERZ/
 • Mirosław Sikora, Przemysł Gliwic i Łabęd w niemieckiej produkcji zbrojeniowej 1939-1944
 • Andrzej Szczypka, Młodzieżowe organizacje niepodległościowe na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1945–1956(zarys problematyki)
 • Bartosz Pieszka, Śląski Jazz Club – półwiecze najstarszego jazzowego w Polsce
 • Alicja Badetko, Mikrowentyl. Klubowe życie studentów w Gliwicach i Katowicach w okresie 1969-1981
 • Joanna Januszewska-Jurkiewicz, Harcerstwo gliwickie w latach 1973-1989

Artykuły i rozprawy – Sztuka

 • Piotr Siemko, Najstarsza panorama Toszka

Materiały

 • Joanna Januszewska-Jurkiewicz, Gliwickie harcerstwo w oczach służby bezpieczeństwa w latach osiemdziesiątych XX wieku (wybrane źródła)
 • Aleksandra Dudek, Gliwicki pomnik Chopina i okoliczności jego powstania
 • Aleksandra Piotrowska, Gliwice. Bibliografia podmiotowa za lata 1945-2009
 • Stanisław Duźniak, Identyfikacja grobów pięciu księży (pochowanych na cmentarzu centralnym w Gliwicach – w latach 1925-1930)
 • Radosław Zdaniewicz, Wczesnośredniowieczna ceramika naczyniowa z badań Zamku w Toszku
 • Radosław Zdaniewicz, Żelazny topór z Gliwic-Czechowic ze zbiorów Muzeum w Gliwicach

Nekrologi

 • Aleksandra Dudek, Wspomnienie o Robercie Mikule (28 V 1922 – 21 X 2009)
 • Małgorzata Nieroda, Michał Sowiński – życie i twórczość. Wspomnienie.