W tomie XXII ukazały się artykuły:

Artykuły i rozprawy – Historia

 • Jadwiga Jawor-Baranowska, Pierwotna lokalizacja Rudzińca. Głos w dyskusji
 • Arkadiusz Kuzio-Podrucki, Rodowód von Groelingów. Zarys dziejów
 • Piotr Siemko, Uwagi do ikonografii górnośląskiej F.B. Wernera (cz. 3)
 • Anna Kulczyk, Z dziejów parafii św. Bartłomieja w Gliwicach-Szobiszowicach w latach 1911-1939
 • Jan Woźniak, Kamień milowy spod Gliwic
 • Bogusław Tracz, Bank Ludowy w Gliwicach 1901-1939/45
 • Przemysław Nadolski, Zarys dziejów komunikacji tramwajowej w Gliwicach (do 1945 r.) /POBIERZ/
 • Adam Dziuba, Polskie podziemie niepodległościowe w Gliwicach w latach 1945-1947
 • Alojzy Psota, Zarys dziejów koksowni „Gliwice”
 • Andrzej Kania, Historia żeglarstwa w Gliwicach w latach 1946-2006
 • Leszek Garstka, A jednak przyjechał…Wydarzenie największe w historii diecezji i miasta

Artykuły i rozprawy – Sztuka

 • Leszek Jodliński, Historie niecodzienne. Gliwiczanin w Berlinie. Historia pana Makiolli

Artykuły i rozprawy – Kulturoznawstwo

 • Katarzyna Ornowska, Centrum Gliwic w świadomości jego mieszkańców
 • Ilona Copik, Esej o tożsamości pękniętej

Materiały

 • Wojciech Kułak, Nieznane bifacjalne wyroby krzemienne w zbiorach Muzeum w Gliwicach
 • Anna Kulczyk, Dokument w języku czeskim z 1582 r. z parafii św. Bartłomieja w Gliwicach
 • Zbigniew Gołasz, Lista ewidencyjna kompanii karabinów maszynowych z powiatu gliwickiego
 • Zbigniew Gołasz, Eksponaty dotyczące Gliwic w zbiorach Muzeum Miejskiego w Zabrzu
 • Irina Liebman, Rudolf Herrnstadt – syn miasta Gliwice

Polemiki, omówienia, recenzje

 • Piotr Siemko, Na pewno nie ta Rokitnica

Sprawozdania

 • Damian Recław, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Gliwicach w latach 2005-2008
 • Anna Kwiecień, Damian Recław, Bożena Kubit, Joanna Jenczewska-Pajka, Nabytki Muzeum w Gliwicach w 2004 roku
 • Anna Kwiecień, Elżbieta Dębowska, Jolanta Wnuk, Bożena Kubit, Wystawy Muzeum w Gliwicach w 2004 roku