W tomie XX ukazały się artykuły:

Artykuły i rozprawy – Historia

Henryk Gerlic, Plebani gliwiccy: Henryk Wengil, Mikołaj Senkewicz i Michał.

Henryk Gerlic, Andrzej Skoda pleban łabędzki i altarzysta gliwicki. Jego kariera i fundacje.

Grzegorz Kamiński, Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wielowsi w świetle wizytacji z lat 1679-1687.

Idzi Panic, Pilchowice w świetle katastra karolińskiego z lat 20. XVIII w.

Piotr Siemko, Uwagi do ikonografii górnośląskiej F.B. Wernera (część 2).

Przemysław Nadolski, Pomniki ziemi gliwickiej (część 1) .

Katarzyna Topa, Działalność stowarzyszenia Schlaraffia Reych Glivitium w Gliwicach.

Dawid Smolorz, Polsko-niemiecka granica na Górnym Śląsku w latach 1922-1939 (na odcinku Bytom – Knurów).

Leszek Jodliński, Graf Zeppelin w Gliwicach w roku 1931. Krótka historia sterowców i tego, jak zawładnęły wyobraźnią wielu.

Marek Masnyk, Z dziejów polskiego ruchu narodowego w Rejencji Opolskiej w latach 1923-1939 (wybrane problemy z uwzględnieniem powiatu toszecko-gliwickiego).

Andrzej Szczypka, Organizacja Młodzież Wszechpolska na Politechnice Śląskiej w Gliwicach w latach 1946-1947.

Adam Popiel, Kadeci II RP na Górnym Śląsku.

Krzysztof Faryna, O potrzebie badań nad historią Gliwic w latach 1945-1950.

Bronisław Wasylewicz, Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut” w Gliwicach – zarys historii przedsiębiorstwa.

Krzysztof Klausa, Wpływ transportu na rozwój miasta Gliwice ze szczególnym uwzględnieniem XIX i XX wieku.

Artykuły i rozprawy – Sztuka i architektura

Jerzy Gorzelik, Rzeźba sakralna i elementy wyposażenia kościołów w archiprezbiteratach gliwickim i toszeckim w XVIII w.

Aleksandra Krypczyk, Heimatkunst czy sztuka III Rzeszy? Historia Kattowitzer Künstlergruppe.

Artykuły i rozprawy – Kulturoznawstwo

Anna Strzeszewska, Wartości kultury przemysłowej Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Gliwic.

Materiały

Zygmunt Woźniczka, Trudności organizacji miejskiej PZPR w pracy z inteligencją w Gliwicach w 1950 roku.

Aleksandra Dudek, Materiały do dziejów Szkoły Muzycznej w Gliwicach.

Polemiki, Omówienia, Recenzje

Eugeniusz Tomczak, O średniowiecznych grodziskach na Ziemi Gliwickiej – raz jeszcze.

Piotr Siemko, Uwagi polemiczne do artykułu Bogdana Klocha – Sieć parafialna archiprezbiteratu Gliwickiego w średniowieczu – tom XIX RMG.

Franciszek Wolnik, Która to Rokitnica?

Sprawozdania

Leszek Jodliński, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Gliwicach w 2004 roku

Anna Kwiecień, Damian Recław, Bożena Kubit, Joanna Jenczewska-Pajka, Nabytki Muzeum w Gliwicach w 2004 roku.

Elżbieta Dębowska, Anna Kwiecień, Jolanta Wnuk, Damian Recław, Bożena Kubit, Wystawy Muzeum w Gliwicach w 2004 r. (omówienia).