W tomie ukazały się następujące artykuły:

ARTYKUŁY I ROZPRAWY – Historia

Bożena Małachowska, SFRAGISTYKA MIE JSKA GLIWIC NA TLE PIECZĘCI MIAST GÓRNOŚLĄSKICH (OD POCZĄTKÓW MIASTA DO WOJEN ŚLĄSKICH).

Arkadiusz Kuzio-Podrucki, HRABIOWIE ZE STRACHOWIC, WIELKIEJ SUCHEJ I KAMIEŃCA.

Małgorzata Kaganiec, SCHNAPKOWIE – DYNASTIA GLIWIC KICH PIERNIKARZY.

Sebastian Różyński, HISTORIA GLIWICKICH BROWARÓW DZIAŁAJĄCYCH W XIX I XX W. (NOWE USTALENIA).

Piotr Hnatyszyn, FOTOGRAFIE PRZEMYSŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO AUTORSTWA MAKSA STECKLA. WYDAWNICTWA.

Adam Frużyński, MATERIAŁY DO HISTORII GÓRNICTWA Z LAT 1870-1945 W ZBIORACH MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU.

Bogusław Małusecki, ARCHIWALIA O TEMTYCE PRZEMYSŁOWEJ Z OKRESU 1870-1945 W ODDZIALE GLIWICKIM ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W KATOWICACH.

Przemysław Nadolski, PRZEMYSŁOWCY GÓRNOŚLĄSCY UCZCZENI POMNIKAMI – PRZYKŁADY Z CHORZOWA, RUDY ŚLĄSKIEJ I OZIMKA.

Paweł Parys, PIER WSZA WOJNA ŚWIATOWA W ŻYCIORYSACH POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH Z POWIATU GLIWICKO-TOSZECKIEGO.

Wiesław Jan Bąba, ZYGMUNT WOJCIECH CIECHANOWSKI (1873-1966). CZĘŚĆ II . ŻYCIE PRYWATNE.

 

ARTYKUŁY I ROZPRAWY  – Architektura, sztuka i konserwacja

Krzysztof Polak, PROBLEMY I POSTĘPOWANIE KONSER WATORSKIEPRZY RESTRUKTURYZACJI ZESPOŁU BRONI DALEKOWSCHODNIEJ Z MUZEUM W GLIWICACH.

Joanna Koryciarz-Kitamikado, Janusz Lukaszczyk, KONSERWACJA I RESTAURACJA JAPOŃSKICH ZBROI SAMURAJSKICH Z OKRESU EDO Z KOLEKCJI MUZEM W GLIWICACH.

 

MATERIAŁY

Paweł Milejski, SKRAB GROSZY PRASKICH Z BŁAŻEJOWIC GM. WIELOWIEŚ – PONOWNA ANALIZA.

Radosław Zdaniewicz, ŚREDNIOWIECZNE MILITARIA ZE ZBIORÓW PRZEDWOJENNEGO. OBERSCHLESISCHES MUSEUM IN GLEIWITZ.

Adam Kubacz, WIEŚ TACISZÓW W ŚWIETLE URBARZA Z 1723 ROKU.

Anna Kulczyk, DOKUMENT PERGAMINOWY – „ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA NAUKI W SZTUCE OGRODNICTWA” ZE ZBIORÓW MUZEUM W GLIWICACH.