W tomie ukazały się następujące artykuły:

Artykuły i rozprawy – Historia

Małgorzata Kaganiec, Zapomniana piastówna. Eufemia oleśnicko-kozielska.

Piotr Siemko, Najstarsze dzieje Starych Gliwic na tle dziejów okolicy.

Sebastian Grois, Dawni kronikarze wsi Schönwald.

Błażej Kupski, Żydzi nad Dramą na przestrzeni wieków. Materiały do monografii miasta Pyskowice.

Paweł Parys, Józef Rassek (1880-1942) powstaniec śląski, działacz plebiscytowy, artysta kabaretowy.

Paweł Parys, „Prawda historyczna” o powstaniach śląskich na podstawie epizodu spod Sławięcic z początku czerwca 1921 roku.

Wojciech Jaworski, Żydowska oświata ogólnokształcąca na Górnym Śląsku.

Marcin Kordecki, Dzieje Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej w latach 1945-2000 (cz. 2). Sylwetki dyrektorów biblioteki.

Wiesław Jan Bąba, Zygmunt Wojciech Ciechanowski (1873-1966). Część 1 – edukacja i działalność zawodowa.

Artykuły i rozprawy – Architektura, sztuka i konserwacja

Martyna Rutkowska, Tryptyk z Wilczy.

Materiały

Monika Michnik, Radosław Zdaniewicz, Badania archeologiczne przy kościele pw. św. Mikołaja w Kozłowie, woj. śląskie.

Radosław Zdaniewicz, Topór taborowy z Toszka – źródło do poznania wyposażenia piechoty w XV/XVI w.

Adam Kubacz, Urbarz majątku Ciochowice z 1698 roku.

Anna Kulczyk, Dokument pergaminowy – „Świadectwo ukończenia nauki w zawodzie leśnego i polnego myśliwego” ze zbiorów Muzeum w Gliwicach.

Renata Skoczek, Zabytki dotyczące Gliwic i powiatu gliwickiego w zbiorach Muzeum w Chorzowie.

Wspomnienia

Stanisław Duźniak, W łagrach Workuty (wspomnienia).