Jest to zatem ostatnia, unikalna okazja aby zobaczyć jedno z najwybitniejszych osiągnięć fotografii XX wieku, jakim jest ten zbiorowy portret społeczeństwa niemieckiego. August Sander (1876–1964) fotografował przedstawicieli różnych warstw społecznych i zawodów – w typowych strojach, z charakterystycznymi atrybutami. Robotników, rzemieślników, artystów czy polityków przedstawiał w identyczny sposób: w ich codziennym otoczeniu, w miejscu pracy, czasem na neutralnym tle. Część fotografii wykonał podczas przypadkowych spotkań, na ulicy czy wiejskiej drodze. Interesowało go to, co indywidualne, ale i typowe. To, co ludzi różni, ale i to, co określa ich jako grupę.

 

Więcej informacji o wystawie na stronie Czytelni Sztuki.