Propozycja zwiedzania Oddziału Odlewnictwa Artystycznego dla grup szkolnych w formie gry, z wykorzystaniem kart z zagadkami.