1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych − święto państwowe poświęcone tym żołnierzom, którzy w latach 1944-1963 tworzyli antykomunistyczne i niepodległościowe podziemie. Z tej okazji Muzeum w Gliwicach  wspólnie z historykami z Biura Edukacji Narodowej katowickiego oddziału  IPN zapraszają młodzież szkolną 14 i 15 marca do Willi Caro na wykłady poświęcone ludziom, których komunistyczna propaganda próbowała zniesławić i skazać na zapomnienie. Wykładom towarzyszyć będą projekcje filmów:  Inka. Są sprawy ważniejsze niż śmierć – poświęcony postaci Danuty Siedzikówny, Ziemia przemówiła – opowiadający o jednej z największych zbrodni komunistycznych na Żołnierzach Wyklętych – akcji UB pod kryptonimem Lawina oraz Zapora – obraz przybliżający postać majora Hieronima Dekutowskiego, cichociemnego, jednego z najbardziej niezłomnych dowódców polskiego podziemia niepodległościowego.

Nazywano ich bandami reakcyjnego podziemia, kreowano na pospolitych bandytów. Setki patriotów torturowanych i mordowanych przez UB i MO miały na zawsze zniknąć z polskiej historii. Niestety nawet w Polsce po 1989 roku zbyt długo milczano o losie niepodległościowego podziemia, stąd losy Żołnierzy Wyklętych pozostają nieznane w powszechnej świadomości. Projekcie filmów, spotkania, wykłady, publikacje – pomagają przywrócić pamięć o bohaterach.

Wyparcie wojsk niemieckich pod koniec II wojny światowej nie oznaczało dla Polaków odzyskania niepodległości. Opuszczona po konferencjach w Teheranie i Jałcie przez alianckich sojuszników Polska, znalazła się w sowieckiej strefie wpływów, tracąc jednocześnie na rzecz Związku Radzieckiego swoje ziemie wschodnie. Zmierzając do stworzenia z Polski państwa o ustroju komunistycznym, Sowieci przystąpili do likwidacji osób i środowisk niepodległościowych. Niezgoda tysięcy Polaków na sowiecki dyktat pchnęła wielu z nich do walki. Ludzie ci nie mogli pogodzić się z samowolą i bezkarnością sił sowieckich stacjonujących w Polsce i nie uznawali władzy marionetkowego rządu komunistycznego. Wierzyli w odzyskanie suwerenności. 1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie zamordowano Łukasza Cieplińskiego wraz z innymi przywódcami Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, będącej jedną z głównych organizacji niepodległościowych w powojennej Polsce. W okresie PRL Żołnierze Wyklęci zostali skazani na niepamięć.

Zajęcia skierowane dla uczniów klasy 7 i 8 szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Koszt udziału w zajęciach – 1 zł od grupy. Maksymalna liczba uczestników 1 wykładu i projekcji to 60 osób. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zapisy pod numerem telefonu 783 560 006.

 

 

Harmonogram spotkań:

 

Środa  14 marca 2018 r., Willa Caro

Godz. 9.00
Wykład: Danuta Siedzikówna ps. Inka – życiorys pisany patriotyzmem
Projekcja filmu: Inka. Są sprawy ważniejsze niż śmierć, reż. Jacek Frankowski, prod. Lasy Państwowej
Prowadzenie: dr Kornelia Banaś (BEN IPN O/Katowice) 
Godz. 10.45 
Wykład: Witold Pilecki 1901-1948
Prowadzenie: Monika Bortlik (BEN IPN O/Katowice)
Godz. 11.45 
Wykład: Henryk Flame  »Bartek« – Król Podbeskidzia
Projekcja filmu: Ziemia przemówiła, reż. Marcin Pawełczak, prod. TVP Opole
Prowadzenie: Ryszard Mozgol (BEN IPN O/Katowice)

 

 

Czwartek 15 marca 2018 r., Willa Caro

Godz. 9.00
Wykład: Hieronim Dekutowski »Zapora«
Projekcja filmu: Zapora , reż. Konrad Starczewski, prod. Instytut Pamięci Narodowej
Prowadzenie: Monika Bortlik (BEN IPN O/Katowice)
Godz. 10.45
Wykład: Łukasz Ciepliński  ps. Pług (1913-1951)
Prowadzenie: Angelika Blinda (BEN IPN O/Katowice)
Godz. 11.45
Wykład: Paweł Cierpioł ps. Makopol
Prowadzenie: dr hab. Adam Dziuba (BBH IPN O/Katowice)

 

 

W programie:

Zapora reż. prod. Instytut Pamięci Narodowej

Film o jednym z najbardziej niezłomnych dowódców polskiego podziemia niepodległościowego, cichociemnym – majorze Hieronimie Dekutowskim. Jest to przede wszystkim zapis wspomnień podkomendnych mjr. „Zapory”, kolegów, przyjaciół i członków rodziny. Z ich opowieści wyłania się obraz człowieka wymagającego i upartego, a jednocześnie wrażliwego i tęskniącego za normalnym życiem. Historie opowiadane przez dawnych podkomendnych Dekutowskiego uzupełniają liczne zdjęcia, dokumenty i animacje przedstawiające najważniejsze akcje „Zaporczyków”. Mjr Dekutowski, podobnie jak inni żołnierze wyklęci, skazany został przez komunistów na wieczną niepamięć.

 Inka. Są sprawy ważniejsze niż śmierć, reż. Jacek Frankowski, prod. Lasy Państwowej

Obraz ukazujący historię młodej dziewczyny, Danuty Siedzikówny, która  po latach stała się w Polsce symbolem walki podziemia antykomunistycznego. Danuta Siedzikówna urodziła się 3 września 1928 roku. W wieku 15 lat złożyła przysięgę AK i odbyła szkolenie sanitarne. Służyła m.in. w wileńskiej AK. W czerwcu 1946 r. dołączyła do oddziału „Łupaszki” zostając – ze względu na przeszkolenie medyczne, jakie posiadała – sanitariuszką. W filmie ukazano m.in. skomplikowane i tragiczne losy rodziny „Inki”. Dokument zawiera szereg rozmów z członkami jej rodziny, żołnierzami AK-WiN i historykami.

Ziemia przemówiła, reż. Konrad Starczewski, prod. Instytut Pamięci Narodowej

Film opowiada o jednej z największych zbrodni komunistycznych na Żołnierzach Wyklętych – akcji UB pod kryptonimem „Lawina”. Na Opolszczyźnie zamordowano wówczas ok. 200 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Liczący kilkuset żołnierzy i podobną liczbę współpracowników oddział NSZ Henryka Flame, ps. „Bartek” działał w okolicach Babiej Góry na Podbeskidziu. Stoczył wiele walk z UB i KBW. Bardzo się cieszę, że w końcu dożyliśmy takich czasów, że polskie media podejmują tematykę Żołnierzy Wyklętych.

 

 

Muzeum w Gliwicach dziękuje Lasom Państwowym – producentowi filmu Inka. Są sprawy ważniejsze niż śmierć oraz TVP Opole – producentowi filmu Ziemia przemówiła za bezpłatne udostępnienie filmów oraz zgodę na ich wyświetlenie.