Muzeum w Gliwicach wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej i Śląskim Centrum Wolności i Solidarności zapraszają uczniów klas VI – VIII szkoły podstawowej, klas II i III gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych na cykl wykładów poświęconych polskiej historii najnowszej. Wykłady prowadzone będą od października do czerwca w salach edukacyjnych Willi Caro – głównej siedzibie Muzeum w Gliwicach przez edukatorów Instytutu Pamięci Narodowej i Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Dodatkowo w styczniu, kwietniu i maju zapraszamy wyjazdy studyjne –  ich uczestnicy, pod opieką nauczycieli, będą mogli zwiedzić i wziąć udział w zajęciach w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków w Radzionkowie oraz Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach, mieszczącym się na terenie Kopalni Wujek.

Harmonogram wykładów – Willa Caro

Październik

Wtorek, 10.10.2017
Godz. 10.00
Temat: „Operacja Polska” NKWD 1937-1938
Organizator: Muzeum w Gliwicach, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach

Wtorek, 17.10.2017
Godz. 10.00
Temat: „Codzienność w PRL” – zajęcia warsztatowe
Organizator: Muzeum w Gliwicach, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach

 

Listopad

Środa, 08.11.2017
Godz. 10.00
Temat: Polskie drogi do niepodległości 1914-1918
Organizator: Muzeum w Gliwicach, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach

Wtorek, 21.11.2017
Godz. 10.00
Temat: Geneza powstania NSZZ „Solidarność” . Strajki i porozumienia sierpniowo – wrześniowe w województwie katowickim
Organizator: Muzeum w Gliwicach, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach

 

Grudzień

Piątek, 01.12.2017
Godz. 10.00
Temat: Wprowadzenie stanu wojennego – Strajk i pacyfikacja KWK „Wujek”
Organizator: Muzeum w Gliwicach, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach

Środa, 13.12.2017
Godz. 10.00
Temat: „Grudniowy wstał świt, nie wiedział nikt nic…” Stan wojenny w dawnym województwie katowickim
Organizator: Muzeum w Gliwicach, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach

 

Styczeń

Środa, 24.01.2018
Godz. 10.00
Temat: Stan wojenny w Polsce
Organizator: Muzeum w Gliwicach, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach

 

Luty

Piątek, 16.02.2018
Godz. 10.00
Temat: „Życie na podsłuchu” – inwigilacja społeczeństwa przez aparat bezpieczeństwa w PRL
Organizator: Muzeum w Gliwicach, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach

Środa, 21.02.2018
Godz. 10.00
Temat: O duszę Górnoślązaków – polska i niemiecka propaganda plebiscytowa na Górnym Śląsku
Organizator: Muzeum w Gliwicach, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach

 

Marzec

Środa, 14.03.2018
Godz. 10.00
Temat: Sylwetki Wyklętych-Niezłomnych – Inka, Zapora, Pilecki i in.
Organizator: Muzeum w Gliwicach, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach

Środa, 21.03.2018
Godz. 10.00
Temat: „Codzienność w PRL” – zajęcia warsztatowe
Organizator: Muzeum w Gliwicach, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach

 

Kwiecień

Środa, 18.04.2018
Godz. 10.00
Temat: Zbrodnia Katyńska
Organizator: Muzeum w Gliwicach, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach

 

Maj

Wtorek, 16.05.2018
Godz. 10.00
Temat: „Puść mnie matko do powstania”. Powstania śląskie 1919-1920-1921
Organizator: Muzeum w Gliwicach, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach

 

Czerwiec

Środa, 06.06.2018
Godz. 10.00
Temat: Reakcja społeczeństwa woj. katowickiego na wydarzenia czerwca i października 1956 r. w Polsce
Organizator: Muzeum w Gliwicach, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach

 

WYJAZDY STUDYJNE

Organizatorzy zapewniają przejazd autokarem oraz realizację zajęć w miejscu docelowym. Prosimy poszczególne szkoły o wyznaczenie nauczycieli, którzy w trakcie wyjazdu sprawować będą opiekę nad uczestniczącymi  w wyjeździe uczniami, której organizatorzy nie zapewniają.

Styczeń

Środa, 17.01.2018
Wycieczka autokarowa – wyjazd z Placu Piłsudskiego o godz. 09.15
Destynacja: Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków w Radzionkowie, koszt zwiedzania CDDG  – 5 zł od ucznia
Rozpoczęcie zajęć w Centrum Dokumentacji –  godz. 10.00

Łącznie w wyjeździe może wziąć udział 40 uczniów – dana szkoła może zgłosić do 10 uczniów.
Czas trwania: ok. 2 h.
Organizator: Muzeum w Gliwicach, Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Katowicach

 

Kwiecień i maj

Czwartek, 19.04.2018
Czwartek, 10.05.2018
Wycieczka autokarowa – wyjazd z Placu Piłsudskiego o godz. 09.15
Destynacja: „Dotknąć historii” wizyta w Muzeum Izba Pamięci KWK „Wujek” w Katowicach
Rozpoczęcie zajęć w Muzeum –  godz. 10.00

Po Muzeum oprowadzają świadkowie historii: Stanisław Płatek (przewodniczący strajku z 1981 r.), Krzysztof Pluszczyk i Antoni Gierlotka (uczestnicy strajku). W trakcie zajęć  odbywa się również projekcja filmu A. Świdzińskiej pt. Życiorysy z bliznami.
W danym wyjeździe (w jednej grupie) może wziąć udział 50 uczniów – jednorazowo szkoła może zgłosić do 25 uczniów.
Organizator: Muzeum w Gliwicach, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach