Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia, Orientacyjna wartość zamówienia, PLN Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Druk publikacji „ZIEMIA”   usługi Zapytanie o cenę 25.000,00 PLN I kwartał
2. Druk publikacji „Gliwice. Biografia Miasta” ( wydanie drugie, poprawione, zmienione )   usługi Zapytanie o cenę 15.000,00 PLN I kwartał
3. Druk publikacji „Szkice z dziejów Gliwic”   usługi Zapytanie o cenę 5.000,00 PLN I/II kwartał
4. Druk publikacji „Burmistrzowie Miasta Gliwice”   usługi Zapytanie o cenę 5.000,00 PLN III kwartał
5.   Druk publikacji. Esej autorstwa Jakuba Kornhausera   usługi Zapytanie o cenę 6.000,00 PLN III/IV kwartał
6.   Druk publikacji „Żydzi” usługi Zapytanie o cenę 8.000,00 PLN III/IV kwartał
7.   Ochrona mienia Muzeum w Gliwicach od 18 grudnia 2019 do 16 grudnia 2020 usługi Usługi społeczne poniżej progu unijnego w oparciu o art. 138o Ustawy Pzp 354.000,00 PLN III kwartał
8.   Druk Folderów i plakatów do wszystkich projektów Muzeum w gliwicach w roku 2020.   usługi Zapytanie o cenę 109.000,00 PLN IV kwartał