Materiały IPN Oddział Rzeszów

Materiały IPN Oddział Rzeszów

Materiały IPN Oddział Rzeszów

Materiały IPN Oddział Rzeszów

/

Czyny świadczą o człowieku
Polacy udzielający pomocy Żydom podczas Holocaustu na Kresach Wschodnich RP. Wystawa przygotowana przez IPN Oddział w Rzeszowie

TERMIN 18 maja - 14 lipca 2019
MIEJSCE Dom Pamięci Żydów Górnośląskich

Kim byli mieszkańcy dawnych Kresów Wschodnich II RP, którzy, nie dbając o własne bezpieczeństwo, pomagali Żydom w trakcie Holocaustu? Ich sylwetki i działania przybliża ekspozycja przygotowana przez rzeszowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Na wystawie zobaczyć można fotografie przedstawiające Polaków, ale również ratowanych przez nich Żydów i miejsca, gdzie byli oni ukrywani. Zaprezentowano także dokumenty – poświadczenia wydawane przez lokalne żydowskie komitety oraz świadectwa uratowanych przez mieszkańców polskich Kresów, które zgromadził Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma. Nie wiemy, ani ilu Polaków z wspomnianego terenu pomagało Żydom, ani ile osób dzięki nim ocalało, ale tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, nadawany przez Instytut Yad Vashem, do 2018 otrzymało ponad 1300 mieszkańców Kresów Wschodnich przedwojennej Polski.