/

Z cyklu: Wszechnica PAU w Gliwicach Wykład: „Czy geny wpływają na muzykę?”

TERMIN czwartek, 26 września 2019 godz. 16:00
MIEJSCE Willa Caro
Wykłady Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej prowadzone przez Polską Akademię Umiejętności cieszą się w Gliwicach niesłabnącą popularnością zarówno wśród młodzieży szkół średnich, młodzieży akademickiej, jak i dorosłych odbiorców. Ich współorganizatorem jest Muzeum w Gliwicach. Przybliżając najnowsze osiągnięcia nauki, a także problemy kultury, stanowią okazję do spotkania z najwybitniejszymi polskimi uczonymi. W czwartek 26 września 2019 zapraszamy o godz. 16.00 do Willi Caro na wykład prof. Michała Witta, dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, który opowie o tym, co łączy genetykę z muzyką.
 

O prowadzącym:

Profesor Michał Witt od kilkunastu lat jest kierownikiem Zakładu Genetyki Molekularnej i Klinicznej Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, gdzie w latach 1992-1998 sprawował także funkcję zastępcy dyrektora Instytutu. Od 1999 r. prof. Witt pełni funkcję wicedyrektora do spraw naukowych Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.
W latach 1994 i 1996, prof. Witt był profesorem wizytującym w National  Institutes of Health (NIH) w Bethesda, USA. W tym czasie zaangażował się we wprowadzenie w Polsce światowych standardów diagnostyki mukowiscydozy,  co zaowocowało stworzeniem w IGC PAN w Poznaniu centrum referencyjnego analizy molekularnej mukowiscydozy. Prof. Witt był także współorganizatorem Polskiej Grupy Roboczej ds. Mukowiscydozy, w której pełnił funkcję członka Zarządu i przewodniczącego. Od kilku lat, ze względu na zainteresowania pierwotną dyskinezą rzęsek, prof. Witt angażuje się również w proces stworzenia polskiego centrum referencyjnego ds. diagnostyki pierwotnej dyskinezy rzęsek (współpraca z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział w Rabce-Zdrój).
Od 2001 r., Prof. Witt jest redaktorem w sekcji Genetyki Człowieka czasopisma Journal of Applied Genetics, członkiem Zarządu Szkoły Medycyny Molekularnej w Warszawie ; był  Członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Genetycznego oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Prof. Witt zainicjował także oraz był przewodniczącym dwóch zespołów ekspertów opracowujących założenia do ustawy o (i) wykonywaniu testów genetycznych dla celów zdrowotnych oraz (ii) założenia do pakietu ustaw o badaniach naukowych w biomedycynie oraz o biobankowaniu.
Wśród zainteresowań badawczych i naukowych Prof. Witta znajdują się: genetyka molekularna chorób genetycznych układu oddechowego (mukowiscydoza, zespół nieruchomych rzęsek); molekularne aspekty chorób hematoonkologicznych i przeszczepów szpiku; aspekty etyczne i prawne badań genetycznych. Od wielu lat Prof. Witt praktykuje w zakresie genetyki klinicznej. Jest autorem ponad 70 prac oryginalnych, 34 przeglądowych oraz 20 rozdziałów książkowych. Prace te zostały opublikowane w uznanych czasopismach naukowych, takich jak: Hum Genet, Am J Reprod Immunol, Biochem Biophys Res Commun, J Immunol, Am J Med Genet, Ann Hum Genet, Clin Genet, J Med Genet, Pediatric Pulmonol, J Gerontol, Leukemia Res, Leukemia.