Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z zasadami zwiedzania Muzeum w czasie obowiązywania stanu epidemii. Dziękujemy!
/

Wystawa „Żydzi na Górnym Śląsku” w finale plebiscytu na Wydarzenie Historyczne Roku 2018! Zachęcamy do głosowania

TERMIN 16 kwietnia - 15 maja 2019
Otwarta w 2018 roku w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich wystawa stała „Żydzi na Górnym Śląsku” została doceniona i znalazła się wśród laureatów 12. Edycji Plebiscytu na Wydarzenie Historyczne Roku 2018, organizowanego przez Muzeum Historii Polski! 
 
Do pierwszego etapu 12. edycji plebiscytu, organizowanego przez Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl oraz Biblioteką Narodową, zgłoszono blisko 200 projektów w trzech kategoriach: „Wydarzenie”, „Wystawa” oraz „Edukacja i multimedia”. Jury wybrało 5 finalistów w każdej kategorii. Ostateczni zwycięzcy wyłaniani są w głosowaniu internautów, które potrwa do 15 maja 2019.
 
Zachęcamy do oddawania głosów w Plebiscycie – Zagłosuj!
www.whr.muzhp.pl/#vote
 
Można oddać łącznie trzy głosy, jeden głos na jedno wydarzenie w każdej kategorii.
 
Wystawa stała „Żydzi na Górnym Śląsku”, której kuratorką jest Bożena Kubit, została udostępniona do zwiedzania w grudniu 2018 r. To pierwsza w Polsce tak przekrojowa i kompleksowa ekspozycja ukazująca historię oraz życie społeczne i religijne górnośląskich Żydów, a także ich udział w działalności gospodarczej. Jest ona w pełni nowatorska zarówno w podjętej tematyce jak i ze względu na ciekawą, niezwykłą aranżację i zastosowanie wielopoziomowych form przekazu. W narracji historycznej – poprowadzonej od średniowiecza po współczesność – ukazano skomplikowane dzieje współwystępowania tej mniejszości narodowej i religijnej, fale migracji oraz współudział w życiu społecznym i gospodarczym. Szczególny nacisk został położony na XIX i początki XX w., kiedy wkład Żydów w rozwój górnośląskiego przemysłu i kultury był największy. Ukazano rosnącą liczebność – poprzez szczegółowe mapy obrazujące dane statystyczne – budowę życia religijnego (związki wyznaniowe, organizacje społeczne, kulturalne itp.), a także postępującą asymilację oraz różnice jakie zachodziły pomiędzy dominującymi Żydami niemieckimi a tymi, którzy napływali ze wschodu. W tej części wystawy niezwykle ważnym i atrakcyjnym elementem jest tzw. „kryształ”, czyli podświetlana instalacja, na której ukazano wszystkie synagogi górnośląskie: ich historię, usytuowanie w krajobrazie miasta oraz liczne ilustracje i dokumenty. Prezentacji towarzyszy muzyka synagogalna. Z życiem religijnym wiążą się oryginalne eksponaty, takie jak świeczniki, parochety, ozdoby Tory, księgi, zegar modlitewny, naczynia obrzędowe itp. Ponadto ukazano postacie najważniejszych rabinów. Osobno przedstawione są życiorysy i dorobek kilkudziesięciu najbardziej znaczących przemysłowców – przedstawicieli takich rodzin jak np. Friedländer, Caro, Huldschinsky, Haase, Fränkel, Pinkus, Troplowitz – oraz ludzi nauki i kultury, w tym także noblistów, jak K. Bloch, O. Stern, E. Pascha, A. Silbergleit, M. Tau, F. Waxman. W kolejnych częściach wystawy podjęto trudne tematy związane z podziałem Górnego Śląska w 1922 r. na część niemiecką i polską oraz kolejno narastającym antysemityzmem i nazizmem, znaczeniem tzw. petycji Bernheima oraz tragicznym czasem Zagłady, w tym przedstawiono działania antyżydowskie, gettoizację, obozy pracy przymusowej, deportacje do ośrodków zagłady oraz „marsze śmierci” w styczniu 1945 r. Ważnymi elementami tej części ekspozycji są wykazy deportacyjne oraz wspomnienia obrazujące jednostkowe losy – udostępnione do słuchania – a także ekspresyjna, przestrzenna instalacja prezentująca synagogi zniszczone w tym okresie. W ostatniej sali ukazano przykładowe historie nielicznych ocalałych z wojny oraz dzieje powojenne, począwszy od napływu na Górny Śląsk społeczności żydowskiej ze wschodu, po kolejne fale emigracji, w szczególności w 1968 r. Historia Żydów na Górnym Śląsku została doprowadzona do współczesności: aktualną działalność zaprezentowano w postaci nagrań filmowych z przedstawicielami tej społeczności, które przeprowadzono jesienią 2018 r.
 

Wystawa "Żydzi na Górnym Śląsku"

Wystawa "Żydzi na Górnym Śląsku", fot. Roman Łuszczki

Wystawa "Żydzi na Górnym Śląsku", fot. Roman Łuszczki

Wystawa "Żydzi na Górnym Śląsku", fot. Roman Łuszczki

Wystawa "Żydzi na Górnym Śląsku", fot. Roman Łuszczki

Wystawa "Żydzi na Górnym Śląsku", fot. Roman Łuszczki

Wystawa "Żydzi na Górnym Śląsku", fot. Roman Łuszczki

Wystawa "Żydzi na Górnym Śląsku", fot. Roman Łuszczki

Wystawa "Żydzi na Górnym Śląsku", fot. Roman Łuszczki

Wystawa "Żydzi na Górnym Śląsku", fot. Roman Łuszczki

Wystawa "Żydzi na Górnym Śląsku", fot. Roman Łuszczki

Wystawa "Żydzi na Górnym Śląsku", fot. Roman Łuszczki

Wystawa "Żydzi na Górnym Śląsku", fot. Roman Łuszczki

Wystawa "Żydzi na Górnym Śląsku", fot. Roman Łuszczki

Wystawa "Żydzi na Górnym Śląsku", fot. Roman Łuszczki

Wystawa "Żydzi na Górnym Śląsku", fot. Roman Łuszczki

Wystawa "Żydzi na Górnym Śląsku", fot. Roman Łuszczki

Wystawa "Żydzi na Górnym Śląsku", fot. Roman Łuszczki

Wystawa "Żydzi na Górnym Śląsku", fot. Roman Łuszczki

Wystawa "Żydzi na Górnym Śląsku", fot. Roman Łuszczki

Wystawa "Żydzi na Górnym Śląsku", fot. Roman Łuszczki

Wystawa "Żydzi na Górnym Śląsku", fot. Roman Łuszczki

Wystawa "Żydzi na Górnym Śląsku", fot. Roman Łuszczki

/