/

Wykład: Chorzów / Königshütte

TERMIN czwartek, 17 października 2019 godz. 18:00
MIEJSCE Dom Pamięci Żydów Górnośląskich
Historia miast Górnego Śląska to dzieje przenikania się kultur i religii. Tutaj mieszkali obok siebie Niemcy, Ślązacy, Czesi, Żydzi, Polacy. Ich koegzystencja była wartością regionu. Różniące się od siebie społeczności wspólnie budowały miasta – często w oparciu o odmienne tradycje i preferencje kulturowe. To historyczne pogranicze było przyjaznym miejscem dla Żydów. Stanowiąc mniejszość etniczną i religijną górnośląskich ośrodków, wznosili oni własne świątynie, szkoły, budynki użyteczności publicznej, zakładali cmentarze, współtworzyli miejską tkankę jako handlarze, rzemieślnicy, przemysłowcy czy elita intelektualna. Posłuchajmy o historii gmin żydowskich w dużych miastach naszego regionu.  
 
Historia społeczności żydowskiej na terenie obecnego Chorzowa  jest  nierozerwalnie związana z powstaniem osady Königshütte, która rozwijała się wokół uruchomionej w 1802 roku huty.  Wzrost liczby Żydów w osadzie spowodował,  że już w 1860 roku – osiem lat przed uzyskaniem praw miejskich –  powstały w niej żydowska gmina wyznaniowa i szkoła elementarna, a w 1862 roku został założony żydowski cmentarz. W 1875 roku przy głównej ulicy miasta wybudowano synagogę, a piętnaście lat później ustanowiono rabinat. Do 1939 roku przedstawiciele społeczności żydowskiej odgrywali dużą rolę w rozwoju Chorzowa poprzez czynne uczestnictwo w życiu społecznym i politycznym miasta.
 
We wrześniu 1939 roku Niemcy spalili tamtejszą synagogę. Okres II wojny światowej przetrwała nieliczna grupa chorzowskich Żydów. Ocalał również cmentarz, który został zlikwidowany przez władze miasta w 1973 roku. W 2006 roku mieszkańcy Chorzowa upamiętnili społeczność żydowską pomnikiem, który został odsłonięty na terenie dawnego cmentarza przy ul. Krzywej.
 
Spotkanie poprowadzi Renata Skoczek.