STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA /NOWE LEKCJE W DOMU PAMIĘCI ŻYDÓW GÓRNOŚLĄSKICH
Uwaga! We wtorek, 2 marca br., wystawa stała w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich będzie z powodów technicznych niedostępna dla zwiedzających. Przepraszamy za utrudnienia! *** Szanowni Państwo - Muzeum w Gliwicach jest już dostępne dla zwiedzających! Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem zwiedzania obowiązującym ze względu na sytuację epidemiczną.
/

Nowe lekcje w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich

TERMIN 10 lutego - 30 czerwca 2021
środy i piątki, godz. 09.00 i 11.00
Dzieje Żydów na Górnym Śląsku i w Gliwicach w XIX i XX stuleciu, a także współczesną historię Żydów w Polsce, przybliżamy przez pryzmat losów trzech postaci związanych z naszym miastem: Oscara Troplowitza,  Arthura Kochmanna i Juliana Korhnhausera.  Uczniów szkół podstawowych (od klasy V) i ponadpodstawowych zapraszamy na lekcje on-line, przygotowane przez Dom Pamięci Żydów Górnośląskich – Oddział Muzeum w Gliwicach. Zajęcia odbywać się będą w przestrzeni wirtualnych wystaw, które powstały specjalnie w związku z lekcjami. Wystawy dostępne będą w zakładce „Twoja wirtualna wystawa” na stronie Muzeum w Gliwicach również po zajęciach, zatem uczniowie zawsze mogą do nich powrócić, by przypomnieć sobie omawiane treści.
 
***
 
Na wszystkie zajęcia zapraszamy uczniów klas 5-8 SP i szkół ponadpodstawowych. Lekcje  prowadzone są na platformie ZOOM we środy i piątki o godz. 09.00 i 11.00. Udział w zajęciach – bezpłatny, liczba  uczestników – ograniczona.  Zapisy pod numerem telefonu: 605 362 594.  

 

"Tu jest moja Jerozolima" - opowieść o Arthurze Kochmannie

Arthur Kochmann to postać wielowymiarowa i na wielu płaszczyznach symboliczna dla historii Żydów z Gliwic, a także Górnego Śląska. Jako przedstawiciel elity intelektualnej, ceniony prawnik należał do prominentnych mieszkańców miasta. Cieszył się ogromnym szacunkiem także poza granicami miasta. Podobnie jak inni Żydzi z Górnego Śląska, był silnie związany z kulturą niemiecką, czego wyraz dał choćby w okresie plebiscytu, kiedy to z wielką energią agitował za Niemcami. Jako prawnik uczestniczył w tworzeniu tekstu skargi do Ligi Narodów, która przeszła do historii jako „petycja Bernheima”. Stanął wówczas w obronie zapisów Konwencji Genewskiej z 1922, które chroniły mniejszości narodowe na Śląsku. Jednak z czasem, w wyniku kampanii antysemickiej został skreślony z listy notariuszy i otrzymał zakaz wykonywania zawodu. Mimo błagań córki, nie zdecydował się na wyjazd z Gliwic. O swoim rodzinnym mieście mówił: „Tutaj, na cmentarzu przy Lindenstraẞe chciałbym spocząć. Tu jest moja Jerozolima”. To życzenie nie spełniło się - w grudniu 1943 roku został wywieziony do KL Auschwitz i zamordowany.
 
Życie i śmierć Arthura Kochmanna symbolicznie kończy historię Żydów z Górnego Śląska. Uczestnicy zajęć będą mieli okazję poznać specyfikę lokalnej społeczności żydowskiej i jej dzieje od rozkwitu aż do zniknięcia z areny historii. Uniwersalne przesłanie zajęć skłania do refleksji nad historią Holokaustu, a także skomplikowanymi losami Górnego Śląska. 
 
Zajęcia dla uczniów klas 5-8 SP i szkół ponadpodstawowych.

Powojenny krajobraz Gliwic w twórczości Juliana Kornhausera

W 1945 granice państw europejskich wytyczono od nowa. W wyniku tych decyzji Gliwice zostały włączone do Polski, natomiast niemieckich mieszkańców miasta zastępują polscy obywatele, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia terenów zajętych przez Związek Sowiecki. Gliwice stają się wówczas miejscem, w którym przenikają się kultura polska, niemiecka, śląska i żydowska. I to właśnie ten barwny i nieraz skomplikowany obraz powojennej rzeczywistości w swoim opowiadaniu „Dom, sen i gry dziecięce. Opowieść sentymentalna” prezentuje Julian Kornhauser. Jego ojciec – Jakub, podobnie jak wielu Żydów z powodu splotu różnych okoliczności trafił na Śląsk. W Gliwicach założył rodzinę i starał się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Jego syn Julian, przelał na papier wspomnienia ze swojego dzieciństwa, które przypadało na lata powojenne tworząc dzieło, które pomaga kolejnym pokoleniom czytelników zrozumieć czym były wówczas Gliwice.
 
Dzięki interdyscyplinarnej formie zajęć, uczestnicy mają możliwość zgłębienia powojennej historii miasta z innej niż zazwyczaj perspektywy. Przywoływana na zajęciach historia rodzinna Juliana Kornhausera jest także doskonałą okazją do poznania współczesnej historii Żydów w naszym kraju. 
 
Zajęcia dla uczniów klas 5-8 SP i szkół ponadpodstawowych.

Oscar Troplowitz – innowator z Gliwic

Na skutek procesów asymilacyjnych zapoczątkowanych w drugiej połowie XVIII wieku w Niemczech, granice pomiędzy Żydami i nie-żydowskimi mieszkańcami górnośląskich miast zacierały się. Członkowie lokalnej społeczności żydowskiej definiowali się jako Niemcy wyznania mojżeszowego. Dzięki zrównaniu Żydów w prawach obywatelskich, a także rozwojowi przemysłu, stali się oni ważną grupą społeczną odgrywającą nieraz kluczową rolę w poszczególnych ośrodkach miejskich. Jednym z prominentnych przedstawicieli grupy dziewiętnastowiecznych, zasymilowanych Żydów był Oskar Troplowitz – twórca kremu Nivea i potęgi firmy Beidersdorf. Mimo, że swoje dojrzałe życie związał z Hamburgiem to urodził się w Gliwicach. Dzięki innowacyjnym pomysłom stworzył on markę, która po dziś dzień jest rozpoznawalna na całym świecie.
 
Uczestnicy zajęć będą mogli zapoznać się z biografią i licznymi osiągnięciami Oscara Troplowitza, a jego sylwetka posłuży do głębszej refleksji nad całą społecznością Żydów z Górnego Śląska. Dzięki materiałom zamieszczonym wirtualnej wystawie na platformie „Twoja wirtualna wystawa” dorobek Oscara Troplowitza zostanie pokazany w ciekawy, innowacyjny sposób, a otwarta forma zajęć zachęci uczestników do tworzenia własnych wystaw w ramach projektu Muzeum w Gliwicach.
 
Zajęcia dla uczniów klas 5-8 SP i szkół ponadpodstawowych.

Ta strona używa plików cookies Dowiedz się więcej