/

Nagroda „Marka-Śląskie” dla Muzeum w Gliwicach

TERMIN poniedziałek, 9 września 2019

W sobotę, podczas jubileuszowej, 25. Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej - Muzeum w Gliwicach otrzymało Nagrodę „Marka-Śląskie” w kategorii Dziedzictwo Kulturowe Regionu za stałą wystawę muzealną „Żydzi na Górnym Śląsku” - prezentowaną w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich. Kuratorem wystawy i autorką jej scenariusza jest Bożena Kubit. Dziękujemy Jury Konkursu, gratulujemy wszystkim zwycięzcom i nominowanym!

 

Więcej o wydarzeniu: TUTAJ