Dla szkół i przedszkoli

Industrializacja Górnego Śląska w XIX wieku

Zajęcia przybliżą uczestnikom zmiany w życiu gospodarczym Śląska, jakie nastąpiły po przejęciu go przez Prusy i przebieg jego dynamicznej industrializacji – budowa wielkich państwowych kopalń węgla i hut żelaza, proces przemiany górnośląskich obszarników w przemysłowych magnatów. Przywołane zostaną ważne dla wczesnej fazy uprzemysłowienia Górnego Śląska osoby. Uczestnicy poznają także wielkich górnośląskich twórców przemysłu drugiej połowy XIX wieku, nowe gałęzie przemysłu u progu XX wieku oraz znaczenie przemysłu gliwickiego w industrializacji Górnego Śląska. 

 
Etap edukacyjny: Szkoła ponadgimnazjalna
Miejsce: Zamek Piastowski
Prowadzenie: mgr Damian Recław
Czas trwania: 60 minut
Koszt: 30 zł
Uwaga! Zajęcia mogą być realizowane we środę i czwartek w godzinach otwarcia Zamku Piastowskiego.
 
 
Ta strona używa plików cookies Dowiedz się więcej