/

Kresowianie na Górnym Śląsku

AUTOR Pod red. Bogusława Tracza

ROK WYDANIA 2012

INFORMACJE Oprawa: twarda Strony: 286 Wymiar: 25 x 18 cm ISBN 978-83-7629-426-1

38.00 PLN
+
-

Możliwość wysyłki bądź odbioru w Willi Caro po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub wypełnieniu formularza w koszyku

Wysiedlenie uczonych lwowskich i początki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, działalność Państwowego Urzędu Repatriacyjnego na Górnym Śląsku, polityka władz sowieckich wobec Polaków, zakres i przebieg akcji osadniczej w miastach i wsiach Górnego Śląska, konflikty, towarzyszące zetknięciu ludności miejscowej i przybyszów z Kresów w pierwszych latach po II wojnie światowej – to tylko niektóre wątki, o których można przeczytać w książce.  Artykuły zawarte w „Kresowianach na Górnym Śląsku” podejmują również zagadnienie politycznego zaangażowania przybyszów z Kresów i wkładu lwowskich harcerzy w budowę i działalność struktur harcerstwa na powojennym Górnym Śląsku. Publikację zamyka analiza obecności Kresów w górnośląskim systemie kulturowym w okresie powojennego półwiecza.

Trzynaście prezentowanych w książce tekstów z pewnością nie wyczerpuje problematyki Kresowian, którzy po II wojnie światowej znaleźli się na Górnym Śląsku – mówi Bogusław Tracz. Większość przedłożonych do druku tekstów mogłoby z powodzeniem stanowić podstawę do znacznie obszerniejszej rozprawy, niektóre są zaledwie przyczynkiem badawczym. Niestety, wątki kresowe były w powojennym badaniach na Górnym Śląsku w zasadzie nieobecne, a i dziś wydaje się, że są one traktowane po macoszemu. Wciąż brakuje naukowych analiz losów i postaw Kresowian w latach późniejszych. Zetknięcie się mieszkańców Kresów z Górnoślązakami, ich wzajemne relacje, odrębności i zbliżenia wciąż czekają na bardziej syntetyczne, całościowe opracowanie, w którym oprócz ustaleń historyków uwzględnione zostaną wyniki badań socjologów, antropologów kultury, literaturoznawców. Póki taka praca nie powstanie, teksty referatów przedstawionych na konferencji „Kresowianie na Górnym Śląsku”, które znalazły się w niniejszym tomie, będą stanowić cenną i pożyteczną lekturę, a być może również zachętę do dalszych badań.

Polecane

90.00 PLN
„Z Bogiem za króla i ojczyznę”. Kultura militarna prowincji śląskiej od wojen zjednoczeniowych do Wielkiej Wojny (1864–1914)
25.00 PLN
Dzieje Kanału Kłodnickiego i Gliwickiego