Oświecenie to pierwsza w dziejach nowożytnych formacja kulturowa całkowicie „świadoma” swego istnienia. Ówcześni ludzie nazywali swoje czasy: „wiekiem rozumu” (Anglia), „wiekiem filozofów” (Francja) czy „wiekiem oświeconym” (Niemcy). Podczas wykładu przybliżymy charakterystyczne dla epoki idee – empiryzm, sensualizm, krytycyzm, materializm, sekularyzacja, deizm, libertynizm, optymizm poznawczy – oraz jej najważniejszych myślicieli.