Wspaniałe zabytki sztuki sakralnej od 7 lutego po raz pierwszy udostępnione publiczności na wystawie „Omnium Sanctorum – kościół i parafia Wszystkich Świętych w Gliwicach”.  Pochodzący z XVII wieku obraz włoskiego mistrza Francesco Solimeny „Chrystus błogosławiący”, prowadzona od 1597 roku księga ochrzczonych, renesansowe tondo z Matką Boską i Dzieciątkiem oraz Janem Chrzcicielem z I połowy XVI wieku  – to tylko niektóre z cennych eksponatów, jakie zobaczymy na wystawie. Ekspozycja jest dopełnieniem wydanej przez Muzeum w Gliwicach z początkiem listopada 2013 roku pięknej monografii poświęconej najstarszej gliwickiej świątyni. Publikację i wystawę honorowym patronatem objął biskup diecezji gliwickiej ksiądz Jan Kopiec.

 Kościół farny, wznoszący się w najwyższym punkcie starówki, jak żaden inny ściśle związany jest z liczącą ponad 750 lat historią Gliwic – przez stulecia był miejscem, wokół którego koncentrowała się większość ważnych dla mieszkańców grodu nad Kłodnicą wydarzeń – mówią kuratorzy wystawy – Anna Kulczyk, Sebastian Rosenbaum i Bogusław Tracz. Zwiedzający wystawę „Omnium Sanctorum. Kościół i parafia Wszystkich Świętych w Gliwicach” zapoznają się z przebogatą historią parafii i samej świątyni. Zaprezentujemy wyniki wykopalisk archeologicznych prowadzonych wokół kościoła, które znacznie wzbogaciły posiadaną przez nas wiedzę na temat jego najstarszych dziejów. Dzięki uprzejmości proboszcza parafii Wszystkich Świętych, ks. Bernarda Franka udało się nam również zgromadzić wiele przedmiotów związanych bezpośrednio z liturgią bądź stanowiących wyposażenie świątyni. Na szczególną uwagę zasługują stroje liturgiczne, utensylia, takie jak np. dwie monstrancje pochodzące z 1687 r., neogotycki pacyfikał czy kielichy mszalne, w tym najstarszy z zachowanych, gotycki, pochodzący z 1517 roku. Będzie można zobaczyć również XIX-wieczne świeczniki, stanowiące element wyposażenia prezbiterium.

 Wśród dokumentów parafialnych, które po raz pierwszy zostaną udostępnione publiczności, znajdą się – oprócz wspomnianej księgi ochrzczonych – również księga ze spisem aktów fundacyjnych z terenu dekanatu, księgi zapowiedzi przedślubnych, księga zawierająca porządek nabożeństw w kościele farnym,  druki i ulotki związane z historią miasta i parafii. Całości dopełni bogaty zbiór ikonograficzny przedstawiający kościół w przestrzeni miejskiej, oraz dokumentujący ważne wydarzenia w życiu miasta i parafii.

Wystawa: Omnium SanctorumKościół i parafia Wszystkich Świętych w Gliwicach
Kuratorzy: Sebastian Rosenbaum, Bogusław Tracz, Anna Kulczyk

Wystawa dostępna będzie dla zwiedzających do końca sierpnia 2014 r.

Organizator: Muzeum w Gliwicach