Oddziały

Willa Caro

Wystawa „Dziewiętnastowieczne wnętrza mieszkalne górnośląskich przemysłowców” dostępna będzie dla zwiedzających od 13 stycznia 2016!

czytaj dalej

Adres: ul. Dolnych Wałów 8a 44–100 Gliwice tel. (48) 32 231 08 54 fax. (48) 32 332 47 42 skrytka pocztowa 285 Zwiedzanie: poniedziałek: nieczynne wtorek: 9.00–15.00 środa: 9.00–16.00 czwartek: 10.00–16.00 piątek: 10.00–16.00 sobota: 11.00–17.00 niedziela: 11.00–16.00

Oddział Odlewnictwa Artystycznego

Oddział Odlewnictwa Artystycznego mieści się w dawnej maszynowni Kopalni Węgla Kamiennego „Gliwice”, zbudowanej w latach 1912-1914 według projektu niemieckich architektów Emila i Georga Zillmannów, projektantów m.in. osiedli Giszowiec i Nikiszowiec (tereny dzisiejszych Katowic) i zabudowań kopalń: Rozbark, Gliwice, Sośnica i innych. W wyniku likwidacji KWK „Gliwice”, a następnie przeprowadzonej w latach 2005-2008 rewitalizacji terenów poprzemysłowych w ramach projektu „Nowe Gliwice”, budynki dawnej gliwickiej kopalni stały […]

czytaj dalej

Adres: ul. Bojkowska 3744–100 Gliwice Zwiedzanie: poniedziałek: nieczynne wtorek: 9.00–15.00 środa: 9.00–15.00 czwartek: 10.00–16.00 piątek: 10.00–16.00 sobota: 11.00–16.00 niedziela: 11.00–16.00 Uwaga! Zwiedzający indywidualnie powinni posiadać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem.

Zamek Piastowski

Zamek Piastowski – jest jednym z najstarszych obiektów w mieście. Gotycką budowlę sięgającą początkami XIV wieku łączyć należy z powstaniem w Gliwicach murów obronnych. Obecny kształt obiekt zyskał w wyniku przebudowy w XVI wieku, dokonanej przez ówczesnego dzierżawcę miasta Fryderyka Cetrycza. W ciągu następnych stuleci budowla spełniała różne funkcje. Była arsenałem, więzieniem, a nawet folwarkiem. Od XVI wieku do 1945 roku z obiektem związana była […]

czytaj dalej

Adres: ul. Pod Murami 2 44–100 Gliwice tel. (48) 32 231 44 94 fax. (48) 32 332 47 42 Zwiedzanie: poniedziałek: nieczynne wtorek: 9.00–15.00 środa: 9.00–16.00 czwartek: 10.00–16.00 piątek: 10.00–16.00 sobota: 11.00–17.00 niedziela: 11.00–16.00

Radiostacja Gliwice

Historia Radiostacji Gliwice w ostatnich dniach sierpnia 1939 roku były miastem w całym tego słowa znaczeniu przygranicznym. Tuż za miejskimi rogatkami przebiegała, wytyczona siedemnaście lat wcześniej, granica z Polską, a ciążące dziś ku Gliwicom Gierałtowice czy Knurów leżały już na terenie Rzeczypospolitej. Podobnie miało się z tym, co zwykło nazywać się polityczną atmosferą miasta. Zwłaszcza […]

czytaj dalej

Adres: ul. Tarnogórska 129  44–100 Gliwice tel. (48) 32 300 04 04