Zapraszamy do Willi Caro na niezwykłą wędrówkę, którą rozpoczniemy w mrokach prehistorycznych jaskiń – to tam rozbłysnął pierwszy twórczy impuls. Zgodnie z osią czasu śledzić będziemy jego drogę poprzez wieki. Przyjrzymy się nurtom i meandrom sztuki, które na przestrzeni dziejów żłobił wciąż żywy prąd ludzkiej kreatywności. Od Altamiry przez renesans, barok, spory akademików z Salonem Odrzuconych po rewolucję abstrakcji i kubizm zakochany w sztuce pierwotnej. Czy dzieje twórczości zatoczyły krąg? A może ewoluują? Jak rozumiano sztukę dawniej, a jak rozumiemy ją my? Czy dziś sztuka ma mniej czy więcej wspólnego z codziennością niż kiedyś? I czy w ogóle jesteśmy w stanie ją zdefiniować? Poszukując odpowiedzi włączymy się w nurt sztuki poprzez praktyczne działania. Zaczniemy od samych podstaw: dowiemy się jakie były pierwsze narzędzia malarskie i rysunkowe, a zanim chwycimy za pędzle, na wzór renesansowych mistrzów sami przygotujemy farby zgodnie z tradycyjną recepturą, poznamy  zasady kompozycji, nauczymy się obserwować działanie kolorów… Uczestnicy zajęć będą mieli dostęp do profesjonalnych materiałów, którymi będą wykonywać ćwiczenia rysunkowe i malarskie. A potem twórczy impuls sam nas poprowadzi. Przekonajcie się, dokąd! Drugie spotkanie, tym razem ze sztuką średniowieczną, już 16 czerwca – o 11.30 dla dzieci w wieku 5-12 lat, a o 13.30 dla młodzieży od 13 roku życia i dorosłych.

Dlaczego przedmioty wykładane na średniowiecznych uniwersytetach określano mianem „siedmiu sztuk wyzwolonych” (septem artes liberales)? Jak ma się łacińskie „ars” do greckiego „techne”?  Jak ludzie tamtej epoki rozumieli sztukę? Gdzie poszukiwali piękna – w  sobie czy w naturze stworzonej „według wagi miary i liczby”? Czy odrzucając w górę przestrzenie katedr widzieli siebie jako kreatorów czy rzemieślników? I dlaczego? O wiekach średnich mówi się jako o wiekach ciemnych. Dla kontrastu podczas zajęć nie tylko przywołamy pałające feerią barw średniowieczne kodeksy, ale wcielimy się w kopistów i  iluminatorów, którzy w zaciszu klasztornych skryptoriów dbali o zachowanie skarbów wiedzy i wyobraźni.

 

***

 

Zajęcia prowadzi Marta Keler – artystka plastyk, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

Warsztaty realizowane są w dwu odsłonach z przeznaczeniem dla dwu grup wiekowych: na godz. 11.30 zapraszamy dzieci od 5 do 12 lat wraz z rodzicami lub opiekunami, na godz. 13.30 – młodzież od lat 13 oraz osoby dorosłe. Koszt udziału w zajęciach – to 1 zł od osoby. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zapisy pod numerem telefonu 783 560 006.

Pełen harmonogram spotkań można znaleźć tutaj.