Najnowszy, XXIV tom Rocznika Muzeum w Gliwicach ukaże się we wrześniu. Znajdziemy w nim wiele interesujących artykułów poświęconych historii Gliwic i regionu, z których część opiera się na nigdy wcześniej nieopracowanych materiałach. O zapomnianym przemyśle  wapienniczym,  o Gliwickim Oddziale Akademickiego Związku Morskiego, który w 1946 roku założyło dwu studentów Politechniki Śląskiej pochodzących ze Lwowa, o księżnej opolskiej Wioli, której postaci daleko do stereotypowego wyobrażenia średniowiecznej białogłowy, o kabaretach dawnego województwa katowickiego w okresie Polski Ludowej i genealogii śląskiej linii rodu Ballestremów, którego protoplastą był pochodzący z Północnych Włoch Giovanni Baptisto Angelo Conte Ballestrero di Castelengo… to tylko niektóre z tematów podejmowanych przez autorów  tekstów zgromadzonych w XXIV tomie Rocznika. Na szczególna uwagę zasługuje artykuł dr hab. Piotra Boronia z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Brama Biała (Bytomska) w Gliwicach – nowe źródła ikonograficzne.  Prezentuje on nowe  ustalenia dotyczące jednej z dwu historycznych bram miejskich o średniowiecznym rodowodzie w Gliwicach. Biała Brama, w przeciwieństwie do Raciborskiej,  nie była jak dotąd przedmiotem ani  archeologicznych, ani  nawet historycznych badań. Co ważne – tekst ilustrują nieznany wcześniej wizerunek bramy autorstwa Alexandra von Minutoliego z 1846 r. i uznawany dotąd za zaginiony rysunek wykonany przy okazji jej rozbiórki.

Poniżej spis artykułów, jakie znajdą się w XXIV tomie Rocznika:

Dział: Historia

Ks. Piotr Górecki, „Cysterska parafia św. Marcina w Stanicy w latach 1258-1810”

Małgorzata Jarecka, „Wiola księżna opolska – nietypowa kobieta średniowiecza”

Jadwiga Jawor-Baranowska, „Właściciele pałacu i dóbr rudzinieckich w latach 1556-1945”

dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki , „Rodowód śląskich Ballestremów”

Piotr Siemko, „Wapienniki – zapomniany przemysł ziemi gliwickiej”

Anna Kulczyk,  „Dawni dziejopisarze górnośląscy. Wybrane postacie”.

Joanna Oczko, „Zgromadzenia zakonne w Sośnicowicach”

Wiesław Jana Bąba, „Akademicki Związek Morski w Gliwicach 1946-1949”

Anna Kamińska i Marcina Kordecki, „Dzieje biblioteki głównej Politechniki Śląskiej w latach 1945 – 2000 (cz. I)

Alicja Badetko,  „S(łużę) B(bezbłędnie) w sprawie”

dr Mirosław Sikora, „Jan Tadeusz Żeliński w oczach Służby Bezpieczeństwa. Inwigilacja działacza »Solidarności« w latach 1980-1989”

Donata Podkowa,  „100-lecie szkoły w Toszku”

Dział: Sztuka i architektura

dr hab. Piotra Boronia, „Brama Biała (Bytomska) w Gliwicach – nowe źródła ikonograficzne”

Dział:  „Materiały”

Radosław Zdaniewicz, „Nowożytny depozyt przedmiotów metalowych z okolic Gliwic-Czechowic”

dr Adam Kubacz,  „Urbarz wsi Łaskarzówka z 1710 roku”

Stanisław Duźniak ,„Gliwickie dzieci – ofiary holocaustu”

Renate Kronauer – „Śladami korzeni naszej rodziny w Gliwicach”

Dział:  „Nekrologi”

Aleksandra Dudek „Jadwigi Omiljanowska –wspomnienie”.

 

Tom XXIV Rocznika Muzeum w Gliwicach,

Wydawca: Muzeum w Gliwicach