O przygotowaniach do świąt Wielkiej Nocy i znaczeniu Wielkiego Postu, o historii palmy wielkanocnej, o zwyczajach i obrzędach Wielkiego Tygodnia na Śląsku, o tradycji święconego i wielkanocnym śniadaniu, o sposobach obrazowania Męki Pańskiej i Zmartwychwstania w sztuce, o tradycjach wschodniego i zachodniego chrześcijaństwa związanych z Wielkanocą… opowiemy podczas zajęć w Willi Caro, Zamku Piastowskim i Oddziale Odlewnictwa Artystycznego. Czas poprzedzający Wielką Noc to okres nie tylko przygotowań religijnych, obrzędów kościelnych, ale także czas związany z wierzeniami  i zwyczajami ludowymi bogatymi w symbolikę i znaczenia.  Od 20 lutego do 23 marca 2018 r. zapraszamy grupy przedszkolne i szkolne na lekcje z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy.

 

Willa Caro

20 – 23 lutego, 27 lutego – 2 marca, 6 – 9 marca, 13 – 16 marca oraz 20 – 23 marca  2018, Willa Caro, godz. 09.00, 10.30, 12.00

Wielki Post – czas łaski

Koniec karnawału, nadszedł czas sześciotygodniowej odnowy ducha… Okres Wielkiego Postu to czas skupienia i refleksji, który ma chrześcijan przygotować do najważniejszego święta – Zmartwychwstania Pańskiego. Na zajęciach omówimy genezę i znaczenie postu oraz zapoznamy się ze zwyczajami poprzedzającymi obchody Wielkiej Nocy. W części warsztatowej każdy uczestnik ozdobi wielkopostną piszczałkę, na której będzie mógł grać w okresie Wielkiego Postu. Zajęcia dla grup przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych. Czas trwania – ok. 60 min.

Historia palmy wielkanocnej

Wielki Tydzień i najważniejsze obrzędy związane z Wielkanocą rozpoczyna Niedziela Palmowa – ostatnia niedziela wielkiego postu. W tym dniu powszechnie w całej Polsce święci się palmy. Jaka jest symbolika wielkanocnej palmy? Jak wyglądają palmy z różnych stron Polski i gdzie powstają najwyższe? Zapraszamy na opowieść o zwyczajach i wierzeniach związanych z Niedzielą Palmową! W części warsztatowej będziemy wykonywać symbol Kwietnej Niedzieli – tradycyjną palmę z wiecznie zielonych roślin i kolorowych kwiatów z bibuły. Zajęcia dla grup przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych. Czas trwania – ok. 60 min.

Wielki Tydzień na Śląsku

W tradycji ludowej każdy dzień Wielkiego Tygodnia ma swoje znaczenie, a najbogatsze w obrzędy i zwyczaje są ostatnie trzy dni, zwane Triduum Świętym. Współcześnie część z nich jest wciąż żywotna, inne zostały zupełnie zapomniane. Na Śląsku do dnia dzisiejszego można obserwować bogactwo zwyczajów związanych z Wielką Nocą. Niektórzy badacze twierdzą, że śląskie zwyczaje i obrzędy doroczne należą do najbarwniejszych w Polsce. Święcenie palm, „palenie żuru”, wypędzanie Judasza, stanickie fakle, wielkopiątkowe mycie się w rzece i święcenie pokarmów, to tylko niektóre śląskie zwyczaje, o których opowiemy na zajęciach. W części warsztatowej ze starszymi uczestnikami (od 1 klasy szkoły podstawowej) będziemy tworzyć oklejanki – pisanki przyozdobione kolorową muliną. Grupy przedszkolne będą ozdabiać wielkie, papierowe pisanki. Uwaga! Prosimy, aby każdy z uczniów miał ze sobą ugotowane na twardo jajko – pochodzące od kur z chowu ściółkowego lub hodowanych na wolnym wybiegu. Dziękujemy! Grupy przedszkolne nie przynoszą jajek. Zajęcia dla dzieci przedszkolnych od lat 5-ciu, uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Treść zajęć modyfikowana w zależności od grupy wiekowej. Czas trwania – ok. 60 min.

Święto Świąt – czyli jak katolicy i prawosławni obchodzą Wielkanoc

Polska to kraj różnych wyznań chrześcijańskich. Każde z nich jest bogate w swoje własne zwyczaje oraz obrzędy związane ze Świętami Wielkanocnymi, zarówno te świeckie jak i liturgiczne. Często jednak owe zwyczaje i tradycje kultywowane przez wiernych w jednym Kościele są niezrozumiałe i obce dla innych wyznań. Zajęcia o tym jak katolicy i prawosławni obchodzą Wielkanoc to czas w którym dzieci dowiedzą się jak doszło do podziału chrześcijaństwa.  W dalszej części zajęć uczniowie zapoznają się z symboliką związaną z obchodami Paschy oraz Wielkiego Postu w Kościele katolickim i Kościele prawosławnym. Podczas tych zajęć uczestnicy będą także poszukiwać tego wszystkiego co w obu tradycjach jest wspólne przy jednoczesnym dostrzeżeniu różnic. W części warsztatowej uczestnicy wykonają kalendarze wielkopostne oraz pomalują papierowe paschy. Zajęcia dla uczniów klas 4 – 8 szkoły podstawowej i uczniów szkoły ponadpodstawowej. Treść zajęć modyfikowana w zależności od grupy wiekowej.  Czas trwania – ok. 60 min.

Wielka Noc w Jerozolimie

Pielgrzymka do Ziemi Świętej to podążanie śladami Jezusa. W okresie poprzedzającym Święta Wielkanocne przybliżymy te miejsca w Jerozolimie, które związane są z Jego męką, śmiercią i zmartwychwstaniem – pomoże nam w tym mapa świętego miasta, którą uczestnicy będą uzupełniać. Uczestnicy dowiedzą się, gdzie znajdował się Ogród Oliwny,  gdzie wieczernik, gdzie Chrystus był sądzony, gdzie położona była Golgota, a gdzie Grób Pański. Podążając śladami Jezusa  przybliżymy też język i zwyczaje związane z czasami, w których żył.  Zajęcia dla uczniów klas 4 – 8 szkoły podstawowej i uczniów szkoły ponadpodstawowej. Czas trwania – ok. 60 min.

Męka Pańska, Zmartwychwstanie i Wielki Tydzień w sztuce 

Artyści często podejmowali temat Męki Pańskiej i Zmartwychwstania, a także wydarzeń Wielkiego Tygodnia. Wjazd do Jerozolimy, czy Ostatnia Wieczerza to motywy często pojawiające się w sztuce dawnych wieków. Podczas zajęć przywołamy dzieła zarówno wschodniego, jak i zachodniego chrześcijaństwa i wspólnie zastanowimy się, jak ukazują one najważniejsze wydarzenia związane z Wielkim Tygodniem i Wielką Nocą. W części warsztatowej uczestnicy zajęć ozdobią gipsowe odlewy przedstawiające Ostatnią Wieczerzę.

Zajęcia dla uczniów klas 6 – 8 szkoły podstawowej i uczniów szkoły ponadpodstawowej. Czas trwania – ok. 60 min.

 

Zamek Piastowski

27 lutego – 16 marca 2018, Zamek Piastowski, godz. 9.00, 10.30, 12.00

Tematy zajęć do wyboru:

Koszyczek z wielkanocną święconką

W Polsce kultywowana jest tradycja „święconego” czyli błogosławienia żywności i spożywania śniadania wielkanocnego. Do koszyczka wkładamy zazwyczaj: odpowiednio przyozdobione jajka, baranka, szynkę i inne pokarmy. Nie bez przyczyny Wielkanoc ma swoje „specjały”, które według tradycji powinny zostać przygotowane już w Wielki Piątek. Zajęcia, w trakcie których dzieci wykleją i pokolorują koszyczek wypełniony wielkanocnymi pokarmami, zostaną wzbogacone  opowieścią, która przybliży symbolikę pokarmów wielkanocnych. Po zakończeniu warsztatów każdy z uczestników będzie miał okazję zabrać ze sobą pracę, którą wykona na zajęciach. Zajęcia dla grup przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych klas 1-3. Czas trwania – ok. 60 min.

 

Wielki Tydzień na Śląsku

W tradycji ludowej każdy dzień Wielkiego Tygodnia ma swoje znaczenie, a najbogatsze w obrzędy i zwyczaje są ostatnie trzy dni, zwane Triduum Świętym. Współcześnie część z nich jest wciąż żywotna, inne zostały zupełnie zapomniane. Na Śląsku do dnia dzisiejszego można obserwować bogactwo zwyczajów związanych z Wielką Nocą. Niektórzy badacze twierdzą, że śląskie zwyczaje i obrzędy doroczne należą do najbarwniejszych w Polsce. Święcenie palm, „palenie żuru”, wypędzanie Judasza, stanickie fakle, wielkopiątkowe mycie się w rzece i święcenie pokarmów, to tylko niektóre śląskie zwyczaje, o których opowiemy na zajęciach. W części warsztatowej ze starszymi uczestnikami (od 1 klasy szkoły podstawowej) będziemy tworzyć oklejanki – pisanki przyozdobione kolorową muliną. Grupy przedszkolne będą ozdabiać wielkie, papierowe pisanki. Uwaga! Prosimy, aby każdy z uczniów miał ze sobą ugotowane na twardo jajko – pochodzące od kur z chowu ściółkowego lub hodowanych na wolnym wybiegu. Dziękujemy! Grupy przedszkolne nie przynoszą jajek. Zajęcia dla dzieci przedszkolnych od lat 5-ciu, uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Treść zajęć modyfikowana w zależności od grupy wiekowej. Czas trwania – ok. 60 min.

Historia palmy wielkanocnej

Wielki Tydzień i najważniejsze obrzędy związane z Wielkanocą rozpoczyna Niedziela Palmowa – ostatnia niedziela wielkiego postu. W tym dniu powszechnie w całej Polsce święci się palmy. Jaka jest symbolika wielkanocnej palmy? Jak wyglądają palmy z różnych stron Polski i gdzie powstają najwyższe? Zapraszamy na opowieść o zwyczajach i wierzeniach związanych z Niedzielą Palmową! W części warsztatowej będziemy wykonywać symbol Kwietnej Niedzieli – tradycyjną palmę z wiecznie zielonych roślin i kolorowych kwiatów z bibuły. Zajęcia dla grup przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych. Czas trwania – ok. 60 min.

Święto Świąt – czyli jak katolicy i prawosławni obchodzą Wielkanoc

Polska to kraj różnych wyznań chrześcijańskich. Każde z nich jest bogate w swoje własne zwyczaje oraz obrzędy związane ze Świętami Wielkanocnymi, zarówno te świeckie jak i liturgiczne. Często jednak owe zwyczaje i tradycje kultywowane przez wiernych w jednym Kościele są niezrozumiałe i obce dla innych wyznań. Zajęcia o tym jak katolicy i prawosławni obchodzą Wielkanoc to czas w którym dzieci dowiedzą się jak doszło do podziału chrześcijaństwa.  W dalszej części zajęć uczniowie zapoznają się z symboliką związaną z obchodami Paschy oraz Wielkiego Postu w Kościele katolickim i Kościele prawosławnym. Podczas tych zajęć uczestnicy będą także poszukiwać tego wszystkiego co w obu tradycjach jest wspólne przy jednoczesnym dostrzeżeniu różnic. W części warsztatowej uczestnicy wykonają okolicznościowy kalendarze wielkopostne oraz pomalują papierowe paschy. Zajęcia dla uczniów klas 4 – 8 szkoły podstawowej i uczniów szkoły ponadpodstawowej. Czas trwania – ok. 60 min.

Wielka Noc w Jerozolimie

Pielgrzymka do Ziemi Świętej to podążanie śladami Jezusa. W okresie poprzedzającym Święta Wielkanocne przybliżymy te miejsca w Jerozolimie, które związane są z Jego męką, śmiercią i zmartwychwstaniem – pomoże nam w tym mapa świętego miasta, którą uczestnicy będą uzupełniać. Uczestnicy dowiedzą się, gdzie znajdował się Ogród Oliwny,  gdzie wieczernik, gdzie Chrystus był sądzony, gdzie położona była Golgota, a gdzie Grób Pański. Podążając śladami Jezusa  przybliżymy też język i zwyczaje związane z czasami, w których żył.  Zajęcia dla uczniów klas 4 – 8 szkoły podstawowej i uczniów szkoły ponadpodstawowej. Czas trwania – ok. 60 min.

 

Oddział Odlewnictwa Artystycznego

6 – 23 marca  2018, Oddział Odlewnictwa Artystycznego, godz. 10.00 i 12.00
Tematy zajęć do wyboru:

Symbolika Wielkiej Nocy

Podczas wielkanocnych zajęć w Oddziale Odlewnictwa Artystycznego opowiemy o symbolach związanych ze Świętami Wielkiej Nocy. W części warsztatowej zajęć uczestnicy ozdobią gipsowe zajączki, podstawki pod jajka i świeczniki z wielkanocnymi motywami. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci przedszkolnych od lat 5-ciu i uczniów szkół podstawowych. Czas trwania – ok. 60  min.

Męka Pańska, Zmartwychwstanie i Wielki Tydzień w sztuce 

Artyści często podejmowali temat Męki Pańskiej i Zmartwychwstania, a także wydarzeń Wielkiego Tygodnia. Wjazd do Jerozolimy, czy Ostatnia Wieczerza to motywy często pojawiające się w sztuce dawnych wieków. Podczas zajęć przywołamy dzieła zarówno wschodniego, jak i zachodniego chrześcijaństwa i wspólnie zastanowimy się, jak ukazują one najważniejsze wydarzenia związane z Wielkim Tygodniem i Wielką Nocą. W części warsztatowej uczestnicy zajęć ozdobią gipsowe odlewy przedstawiające Ostatnią Wieczerzę. Zajęcia dla uczniów klas 6 – 8 szkoły podstawowej i uczniów szkoły ponadpodstawowej. Czas trwania – ok. 60 min.