Podczas pierwszego w Nowym Roku spotkania w ramach Muzealnego Uniwersytetu III Wieku wybierzemy się w podróż do przeszłości. Seniorom towarzyszyć będą archeolodzy i historycy z Zamku Piastowskiego. Poznamy pradzieje ziemi gliwickiej i sięgającą XIII stulecia historię miasta, na przestrzeni której stało się ono jednym z głównych bastionów husytyzmu na Śląsku, dzielnie dawało odpór oblegającym je duńskim wojskom Ernesta von Mansfelda, zawitał w nim Jan III Sobieski zmierzający pod Wiedeń…

W Zamku Piastowskim znajdziemy – prócz eksponatów związanych z przywołanymi wydarzeniami – także pamiątki cechowe z XVII i XVIII wieku, pamiątki z okresu powstań śląskich i plebiscytu, działalności Związku Polaków w Niemczech, a także makietę Gliwic obrazującą układ urbanistyczny miasta w XVII i XVIII wieku. Z kolei na wystawie archeologicznej, prezentującej zabytki pochodzące z wykopalisk prowadzonych na terenie powiatu, zobaczymy jeden z najbardziej rozpoznawalnych eksponatów gliwickiego Muzeum – szkielet mamuta odkryty w Pyskowicach, a także bransolety, naszyjniki, paciorki, szpile – wyposażenie grobów cmentarzyska kultury łużyckiej w Świbiu z epoki brązu, czy liczący ok. 4 tysiące lat kubek gliniany. To najstarsze naczynie gliniane odkryte na terenie ziemi gliwickiej. Na szczególną uwagę zasługuje też niezwykle rzadki okaz hełmu żelaznego typu burgundzkiego z XVI wieku. Nazywany „burgonetą” lub „szturmakiem” hełm, którego dzwon zdobią 3 grzebienie, znaleziony został na polu w Bargłówce. Poza Muzeum w Gliwicach tylko 5 muzeów na świecie – Staatliche Kunstsammlungen w Dreźnie, Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, British Museum w Londynie, Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku oraz Cleveland Museum of Art – posiada w swoich zbiorach burgonety o charakterystycznym, potrójnym grzebieniu.