Na uczestników zajęć czeka trudne zadanie, które uda im się wykonać, jeśli wykażą się spostrzegawczością, sprytem i zdolnością logicznego myślenia. Pracując w kilkuosobowych grupach będą musieli na wystawach w Zamku Piastowskim odnaleźć odpowiedzi na wylosowane pytania. Przy okazji samodzielnych poszukiwań poznają pradzieje powiatu gliwickiego, historię miasta oraz zwyczaje okolicznych mieszkańców.