Uczestnicy zajęć dowiedzą się czym jest etnografia i kultura, wezmą pod lupę pracę etnografa dawniej i dziś oraz jego narzędzia badawcze. Uzyskają również informacje, jak przedmioty trafiają do Muzeum, zwłaszcza do Działu Etnografii.

Celem warsztatów jest edukacja w zakresie wiedzy o zabytkach i pracy etnografa, popularyzacja etnografii jako nauki oraz zachęcanie uczniów do zainteresowania się lokalnym dziedzictwem kulturowym. W oparciu o zbiory dokumentujące kulturę wsi regionu gliwickiego, a także z innych terenów Śląska uczestnicy stworzą projekt ekspozycji czasowej – wystawę według własnego pomysłu.