Muzeum posiada kolekcję europejskiego malarstwa nowożytnego, nowoczesnego i współczesnego. Obrazy pochodzą z przedwojennych zbiorów Oberschlesisches Museum in Gleiwitz oraz darów, zakupów i przekazów po 1945 roku.

Najstarszym w kolekcji obrazem jest „Alegoria Mądrości Bożej” (Sapientia Dei, Scientia Beata) z okresu wczesnego renesansu. Obraz reprezentujący renesansową szkołę florencką, przypuszczalne namalował Bernandino Fungai uczeń Domenica Ghirlandaia. Do kręgu sztuki północnej, lecz bliskiej w wyrazie włoskiej należy „Portret chłopca” Antona Möllera z 1586 roku, artysty pochodzącego z Królewca, związanego z dworami europejskich monarchów i patrycjatem Gdańska.

Bardzo interesującą grupę dawnych dzieł tworzą obrazy z kolekcji  Oberschlesisches Museum in Gleiwitz, między innymi „Pejzaż” Johanna Christiana Bendelera (1688-1728),  „Widok Werony” Willy’ego Jaeckela, czy portrety rodziny van Crufft z 1626 roku namalowany przypuszczalnie w Kolonii. Najstarsze i wybitne dzieła są eksponowane na stałej wystawie w Willi Caro. W muzealnej kolekcji są także interesujące pejzaże, sceny rodzajowe i portrety z kręgu europejskiej sztuki XVIII-wiecznej. Do wybitnych obrazów XIX-wiecznych należą portrety autorstwa Karla Wilhelma Wacha (1787-1845 ) i Gustawa Adolfa Boenischa (1802-1887).

Z początku XX wieku pochodzą interesujące kompozycje Hansa Zimbala (1889-1961) czy Alexandra Bernharda Hoffmana (1895-1967), bardzo znanych artystów związanych z Wrocławską Akademią Sztuki oraz dzieło znanego artysty i pedagoga Akademii w Karlsruhe  Hermanna Göhlera (1874-1959) – „Widok parku w Wiesbaden”.  Malarstwo dwudziestolecia reprezentują głównie dzieła znanych artystów śląskich Vincenta Lucasa Mrzygłoda (1884-1952), Georga Rasela (1882-1945 ), Maxa Reimitza (1891-1973), od 1931 roku przewodniczącego kłodzkiej Grupy Artystycznej (Kunstgruppe des Vereins für Glatzer Heimatkunde) i Georga Paula Heyducka (1898 – 1962).

Po 1945 roku Muzeum pozyskiwało głównie prace wybitnych artystów gliwickich i zabrzańskich związanych początkowo z Oddziałem ZPAP Gliwice-Zabrze, a następnie Okręgiem ZPAP Gliwice-Zabrze. Muzeum posiada obrazy Ireny Nowakowskiej Acedańskiej, Zygmunta Acedańskiego, Fryderyka Antoniego Haydera, Wandy Pociej Uklejowej, Władysława Uklei, Władysława Mandzieja, Olgierda Bierwiaczonka i Witolda Pałki z Katowic, Krystyny Zimy Celewicz, Kazimierza Paprockiego,  Konstantego Teodorowicza, Haliny Schiwujowej, Norberta Paprotnego i Bronisława Gruchela z Zabrza, Mariana Bietkowskiego, Janiny Walas, Georgija Safronowa, Ewy Bieńczyckiej, Mirosława Goliszewskiego, Heleny Goldy-Błahut, Grażyny Guerrero, Marii Konopackiej.

Obecnie Muzeum współuczestnicząc w dorocznych plenerach malarskich „Moje miasto” pozyskuje najciekawsze prace także od artystów młodszego pokolenia.

Jolanta Wnuk