Sytuacja pod koniec I wojny światowej – wraz z odrodzeniem się Polski rodzą się spory dotyczące granic powstającego państwa. W końcu udana insurekcja – powstanie w Wielkopolsce, walki o Lwów i Galicję Wschodnią, kwestia Śląska – geneza powstań i plebiscytu, podział granicy na Śląsku, atak Czechów na Zaolzie, kolejna utrata Warmii i Mazur, sprawa „korytarza“ gdańskiego, pokonanie bolszewików, skutki traktatu ryskiego, zajęcie Wilna. O tym wszystkim historyk Michał Miwa-Młot opowie w sobotę, 17 marca w Willi Caro  podczas drugiego wykładu z cyklu Laur dla Niepodległej.

Cykl Laur dla Niepodległej:

Przypadający w tym roku jubileusz odzyskania przez Polskę niepodległości jest jedyną w swoim rodzaju okazją nie tylko do wspólnego przeżywania i okazywania radości z życia w niepodległym Państwie, ale też do pogłębiania wiedzy na temat tego bezprecedensowego wydarzenia i II Rzeczpospolitej, która wyłoniła się dzięki przywiązaniu Polaków do języka i kultury narodowej, dzięki temu, że nie chcieli zapomnieć o sobie i zrezygnować z własnej tożsamości. Z tej okazji zapraszamy do Muzeum w Gliwicach na wykłady Laur dla Niepodległej, podczas których mówić będziemy o różnych koncepcjach odzyskania niepodległości, o roli wielkich Polaków w spełnieniu marzeń kilku pokoleń, o rodzeniu się nowej państwowości Rzeczpospolitej Polskiej, o Piłsudskim, Dmowskim i elitach II RP, o problemach odrodzonego po 123 latach niewoli państwa, o mitach i stereotypach, które wokół niego narosły. A także o trudnych początkach polskiej, nowoczesnej demokracji. W trakcie wykładów, które przygotował i prowadzić będzie historyk Michał Miwa-Młot, nie zabraknie dyskusji i przywołania kwestii problemowych, bo Niepodległej należy się  laur, nie laurka.

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.