Willa Caro

ul. Dolnych Wałów 8a | 44-100 Gliwice
tel. (48) 32 231 08 54 | fax. (48) 32 332 47 42
skrytka pocztowa 285

Działy: Sztuki i Rzemiosła Artystycznego, Etnografii, Biblioteka

Zamek Piastowski

ul. Pod Murami 2 | 44-100 Gliwice tel.
(48) 32 231 44 94 | fax. (48) 32 332 47 42

Działy: Historii, Archeologii

Radiostacja Gliwice

ul. Tarnogórska 129 | 44-100 Gliwice
tel. (48) 32 300 04 04 | fax. (48) 32 332 47 42

Oddział Odlewnictwa Artystycznego

ul. Bojkowska 37
 | 44-100 Gliwice
tel. (48) 32 231 08 54 | fax. (48) 32 332 47 42

Dom Pamięci Żydów Górnośląskich

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 14 | 44-100 Gliwice
tel. (48) 605 362 594
tel. (48) 32 428 16 09 | fax. (48) 32 332 47 42