Podczas grudniowych Kolorów miasta Ewa Pokorska-Ożóg, miejska konserwator zabytków, opowie o secesji i jej gliwickich odsłonach. Secesja – to styl, który kojarzy się z wijącym się ornamentem, nawiązującym do świata roślin, fantastycznych postaci, tajemniczych kobiet. I za tę dekoracyjność, spektakularne piękno kochamy ten styl. Sprowadzenie go jednak tylko do urokliwych motywów byłoby krzywdzące, przyniósł on bowiem rewolucyjne zmiany we wszystkich dziedzinach działalności artystycznej. Sprawdźmy, jak idee secesji były realizowane w Gliwicach. Na spotkanie zapraszamy do Willi Caro w piątek 7 grudnia o godz. 17.00.

 

O prowadzącej

Mgr inż. arch. Ewa Pokorska-Ożóg ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, studia podyplomowe z zakresu konserwacji zabytków oraz integracji europejskiej. Od 2002 roku jest miejskim konserwatorem zabytków w Gliwicach, w latach 2016 – 2017 sprawowała funkcję Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ewa Pokorska-Ożóg jest także wykładowczynią akademicką, autorką publikacji i uczestniczką wielu konferencji, projektów i sesji naukowych. Prowadziła wykłady na temat ochrony zabytków dla pracowników instytucji samorządowych. Mieszkańcom Gliwic znana jest jako autorka cykli artykułów „Kolory miasta” i „W poszukiwaniu…”, poświęconych miejskim zabytkom i architekturze. W 2008 roku otrzymała stypendium Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie popularyzacji i ochrony zabytków oraz odznakę Ministra Infrastruktury za zasługi dla budownictwa.

 

Harmonogram następnych spotkań

Piątek, 11 stycznia 2019, Willa Caro, godz. 17.00
Spotkanie czwarte: „Oswoić modernizm”

Piątek, 1 lutego 2019, Willa Caro, godz. 17.00
Spotkanie piąte:Zaskakujące detale architektoniczne”

Piątek, 8 marca 2019, Willa Caro, godz. 17.00
Spotkanie szóste: „Socrealizm nie taki straszny”

Piątek, 5 kwietnia 2019, Willa Caro, godz. 17.00
Spotkanie siódme: „Podróże kształcą”