Marcowe spotkanie z cyklu Kolory miasta poświęcone będzie socrealizmowi i architekturze powojennej. Jak mówi prowadząca, miejska konserwator zabytków, Ewa Pokorska-Ożóg: W „Kolorach miasta” najwięcej uwagi poświęcam obiektom zabytkowym, powstałym przed 1945 rokiem. A jak wyglądała gliwicka architektura po tej umownej dacie? Jakie zadanie pełniły Dyrekcje Budowy Osiedli Robotniczych w latach 40. i 50. XX wieku? I co w latach powojennych zaprojektował architekt Tadeusz Teodorowicz-Todorowski? Na te pytania odpowiedź poznamy podczas wykładu, na który zapraszamy do Willi Caro w piątek 8 marca 2019 o godz. 17.00.

O prowadzącej

Mgr inż. arch. Ewa Pokorska-Ożóg ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, studia podyplomowe z zakresu konserwacji zabytków oraz integracji europejskiej. Od 2002 roku jest miejskim konserwatorem zabytków w Gliwicach, w latach 2016 – 2017 sprawowała funkcję Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ewa Pokorska-Ożóg jest także wykładowczynią akademicką, autorką publikacji i uczestniczką wielu konferencji, projektów i sesji naukowych. Prowadziła wykłady na temat ochrony zabytków dla pracowników instytucji samorządowych. Mieszkańcom Gliwic znana jest jako autorka cykli artykułów „Kolory miasta” i „W poszukiwaniu…”, poświęconych miejskim zabytkom i architekturze. W 2008 roku otrzymała stypendium Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie popularyzacji i ochrony zabytków oraz odznakę Ministra Infrastruktury za zasługi dla budownictwa.

Harmonogram następnych spotkań

Piątek, 5 kwietnia 2019, Willa Caro, godz. 17.00
Spotkanie siódme: „Podróże kształcą”