Rzeźby architektoniczne to te zaskakujące detale architektoniczne, często niedostrzegane, umieszczone wysoko na fasadach, pod okapem. Żeby je zobaczyć, musimy się zatrzymać i podnieść głowę do góry. Prowadzeni przez Ewę Pokorską-Ożóg odbędziemy wirtualną wycieczkę po miejskiej galerii zachowanych detali rzeźbiarskich architektury z końca XIX wieku i pierwszych 30 lat XX wieku. Ile ich jeszcze zostało? Przekonamy się w piątek 1 lutego 2019 o godz. 17.00 w Willi Caro. Zapraszamy!

O prowadzącej

Mgr inż. arch. Ewa Pokorska-Ożóg ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, studia podyplomowe z zakresu konserwacji zabytków oraz integracji europejskiej. Od 2002 roku jest miejskim konserwatorem zabytków w Gliwicach, w latach 2016 – 2017 sprawowała funkcję Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ewa Pokorska-Ożóg jest także wykładowczynią akademicką, autorką publikacji i uczestniczką wielu konferencji, projektów i sesji naukowych. Prowadziła wykłady na temat ochrony zabytków dla pracowników instytucji samorządowych. Mieszkańcom Gliwic znana jest jako autorka cykli artykułów „Kolory miasta” i „W poszukiwaniu…”, poświęconych miejskim zabytkom i architekturze. W 2008 roku otrzymała stypendium Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie popularyzacji i ochrony zabytków oraz odznakę Ministra Infrastruktury za zasługi dla budownictwa.

Harmonogram następnych spotkań

Piątek, 8 marca 2019, Willa Caro, godz. 17.00
Spotkanie szóste: „Socrealizm nie taki straszny”

Piątek, 5 kwietnia 2019, Willa Caro, godz. 17.00
Spotkanie siódme: „Podróże kształcą”