Zajęcia przybliżą uczestnikom zmiany w życiu gospodarczym Śląska, jakie nastąpiły po przejęciu go przez Prusy i przebieg jego dynamicznej industrializacji – budowa wielkich państwowych kopalń węgla i hut żelaza, proces przemiany górnośląskich obszarników w przemysłowych magnatów. Przywołane zostaną ważne dla wczesnej fazy uprzemysłowienia Górnego Śląska osoby. Uczestnicy poznają także wielkich górnośląskich twórców przemysłu drugiej połowy XIX wieku, nowe gałęzie przemysłu u progu XX wieku oraz znaczenie przemysłu gliwickiego w industrializacji Górnego Śląska.