Lekcja prowadzona w formie wykładu z wykorzystaniem unikalnego materiału ilustracyjnego. Zajęcia przybliżą zagadnienia związane z warunkami geograficznymi i osadnictwem wczesnośredniowiecznym w rejonie Gliwic. Uczestnicy dowiedzą się, jaki herb miały średniowieczne Gliwice, kiedy otrzymały prawa miejskie i skąd wzięła się nazwa miasta. Poznają jego strukturę zarówno w aspekcie urbanistyki, jak i pod względem życia gospodarczego, kultury oraz stosunków społeczno-narodowościowych. Przywołane zostaną również dzieje polityczne Gliwic w wieku XIV i XV.