Zajęcia prowadzone w formie wykładu z wykorzystaniem unikalnego materiału ilustracyjnego. Omówiony zostanie okres rządów pruskich w Gliwicach, będący konsekwencją wojen śląskich, perturbacje epoki napoleońskiej, reformy Steina/Hardenberga i pruska droga do kapitalizmu, na której niezwykle szybko znalazły się Gliwice, stając się pionierem industrializacji na Górnym Śląsku. Uczestnicy zajęć poznają znaczenie hutnictwa dla rozwoju miasta i będą śledzić przemiany urbanistyczne, którym Gliwice w tym okresie podlegały. Scharakteryzowane zostaną problemy życia gospodarczego miasta w drugiej połowie XIX w, stosunki ludnościowe, narodowe i społeczne oraz ówczesne życie kulturalne.